TUTAJ znajduje się ankieta w formacie PDF (36 kb). Plik jest spakowany w formacie zip.


Ankietę można również wypełnić bezpośrednio przez Internet. Uwaga! Należy mieć w tym celu zainstalowany i skonfigurowany dowolny program pocztowy (np. Outlook).

 

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu/faksu
E-mail

 

Uczestniczyłam(em) w pracach (proszę zaznaczyć odpowiednie rubryki):

redakcyjnych drukarskich introligatorskich kolporterskich teatralnych
filmowych plastycznych oświatowych

innych (jakich)


W czasopiśmie
W wydawnictwie
W okresie od do