Przedstawiam fragment komiksu, który powstał w więzieniu w Braniewie na przełomie maja i czerwca 1985 roku. Rysunki były wykonane długopisem, a następnie pomalowane kredkami na bibułkach od papierosów o wymiarach 7cm na 4 cm. Cały komiks złożony był z 8 bibułek. Na razie udało mi się odnaleźć 4 z nich: pierwszą, czwartą, szóstą i siódmą.

Mirek Andrzejewski


Kolejny komiks więzienny. Został wykonany w zakładzie karnym w Łęczycy w połowie 1985 roku. Jest to życiorys członka KOR z Łodzi Józefa Śreniowskiego, z którym odbywałem karę więzienia. Rysunki są mojego autorstwa, tekst zaś pochodzi z notatki służbowej sporządzonej przez funkcjonariusza SB por. Antoniego Kowalskiego (co jest odnotowane w lewym dolnym rogu komiksu). 

Mirek Andrzejewski