Przedstawiam fragment komiksu, który powstał w więzieniu w Braniewie na przełomie maja i czerwca 1985 roku. Rysunki były wykonane długopisem, a następnie pomalowane kredkami na bibułkach od papierosów o wymiarach 7cm na 4 cm. Cały komiks złożony był z 8 bibułek. Na razie udało mi się odnaleĽć 4 z nich: pierwsz±, czwart±, szóst± i siódm±.

Mirek Andrzejewski


Kolejny komiks więzienny. Został wykonany w zakładzie karnym w Łęczycy w połowie 1985 roku. Jest to życiorys członka KOR z Łodzi Józefa ¦reniowskiego, z którym odbywałem karę więzienia. Rysunki s± mojego autorstwa, tekst za¶ pochodzi z notatki służbowej sporz±dzonej przez funkcjonariusza SB por. Antoniego Kowalskiego (co jest odnotowane w lewym dolnym rogu komiksu). 

Mirek Andrzejewski