Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Adres:

ul. Marszałkowska 7, 00-626 Warszawa

tel. fax: +48(22)405-66-30, +48(22)405-66-31

Nr KRS: 000195433

Nr konta: PeKaO S.A.  09 1240 1024 1111 0010 0741 3451 (wpłaty prosimy opatrywać dopiskiem "składka" lub "datek")

Adres e-mail: sws@sws.org.pl