11 czerwca 2005, w Pałacu Kultury i Nauki, odbyła się współorganizowana przez nas, razem z Collegium Civitas, konferencja pt. „Kultura niezależna w PRL” 

Materiały z konferencji:
Tranzytoryjna Formacja Totart
Gdańskie młodzieżowe happeningi polityczne w latach 1988 – 1990
Alternatywne, wobec radia i telewizji, formy działalności aktorów w stanie wojennym
Rola mediów na emigracji w kształtowaniu postaw obywatelskich
Kultura niezależna w regionie szczecińskim
Harcerski ruch wydawniczy


    W bieżącym roku mija 25-ta Rocznica podpisania Porozumień Gdańskich i powstania NSZZ "Solidarność”. Jednocześnie 4-go czerwca mija kolejna rocznica wyborów 1989 roku, które (razem z porozumieniami Okrągłego Stołu) odmieniły kształt państwa polskiego i otworzyły drogę do przemian w naszej części Europy. W latach 1976-89 mimo represji i szykan rozwijał się ruch kultury niezależnej, bez którego obraz tamtych lat byłby daleko niepełny a zwycięstwo wyborcze w 1989 roku pewno trudniejsze. 

PROGRAM KONFERENCJI
11,30 Sekcja I
Prowadzący: Prof. dr hab. Andrzej Friszke

1. Danuta Dąbrowska: Szczecińskie wydawnictwa drugoobiegowe

2. Paweł Cieliczko: Drugoobiegowy ruch wydawniczy w Wielkopolsce

3. Adam F. Baran: Harcerski ruch wydawniczy

4. Krzysztof Nowakowski: Rola mediów na emigracji w kształtowaniu postaw obywatelskich

13,00 – 13, 30 Pauza – kawa itp.

13,30 Sekcja II
Prowadzący: Leszek Szaruga

1. Joanna Krakowska: Teatr drugiego obiegu

2. Małgorzata Molęda-Zdziech: Obecna nieobecność (o teatrze stanu wojennego)

3. ks. Jarosław Wąsowicz: Gdańskie młodzieżowe happeningi polityczne w latach 1988 – 1990

4. Anna Ciabach: Tranzystoryjna Formacja Totart

5. Krzysztof Gajda: Pieśniarstwo Jacka Kaczmarskiego

15,45 – Zakończenie obrad.


Z poważaniem,
Rada Naukowa Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Andrzej Friszke
Tadeusz Kowalik
Andrzej Paczkowski