Bibuła - Polskie wydawnictwa niezależne 1976-89

Internetowe muzeum Polski Ludowej - dokumentacja opozycji

Internetowe muzeum Solidarności

Internowani 1981-1982

Kalendarium opozycji politycznej w PRL 1956-89

Lubin 1982

Podziemne Wydawnictwo "Kwadrat"

Znaczki podziemnej "S"