Gdy wojewoda mazowiecki odmówił sześciorgu uciekinierom z Wietnamu prawa pobytu w Polsce, to Stowarzyszenie Wolnego Słowa, wespół z redakcjami internetowych "Kontratekstów"  i kwartalnika "Znaki Czasu" zwróciło się do swoich członków i sympatyków o podpisywanie poniższego apelu. d Administracyjny wyrokiem z 18 kwietnia br. podtrzymał tę zdumiewającą decyzję.

Serdecznie prosimy wszystkich czytelników naszej strony o podpisywanie kolejnego apelu do Prezydenta R.P.


Podpisz się pod listem otwartym:

Imię i Nazwisko


E-mail

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Aleksander Kwaśniewski

Marszałek Sejmu RP
Józef Oleksy

Marszałek Senatu RP
Longin Pastusiak

Prezes Rady Ministrów
Marek Belka


    My, niżej podpisani, wyrażamy oburzenie z powodu odmowy azylu politycznego w Rzeczypospolitej Polskiej szóstce działaczy wietnamskiej opozycji demokratycznej:

Pani TRUONG THI LINH,
Pani NGO THI LAN,
Panu DANG QUANG DUNG,
Panu NGUYEN VAN KHANH,
Panu NGUYEN THANH BINH,
Panu NGUYEN LAM.


    Wszystkie te osoby były zaangażowane w działania opozycyjne wobec komunistycznego reżimu w Wietnamie, wszystkie były poddane różnego rodzaju represjom i wszystkie, według zapewnień znawców Wietnamu są narażone na dalsze represje w przypadku powrotu do kraju.

    Od 2002 roku Wietnamska Partia Komunistyczna prowadzi politykę eskalacji terroru wobec społeczeństwa. Zaświadczają o tym zgodnie liderzy wietnamskiej opozycji demokratycznej i znawcy Wietnamu. Świadczą o tym przede wszystkim fakty.

    Uważamy, że każdy człowiek, zagrożony prześladowaniem z uwagi na swoje poglądy religijne, polityczne, rasę czy narodowość, musi znaleźć schronienie w kraju, opierającym swoją tożsamość m. in. na zasadzie poszanowania praw człowieka. Szczególny wszakże obowiązek ciąży na Polsce, która ma do spłacenia swoisty dług, jako kraj, którego obywatele od końca osiemnastego do końca dwudziestego wieku znajdowali schronienie i warunki do pracy patriotycznej na obczyźnie.

    Oczekujemy od organów państwowych, odpowiedzialnych za przyznanie prawa azylu uchodźcom politycznym niezwłocznego uznania wyżej wymienionych za objętych tym prawem i należyta ochroną.

    Oczekujemy od najwyższych władz Rzeczypospolitej podjęcia działań, które w przyszłości nie pozwolą aby takie przypadki dotknęły na naszej ziemi kogokolwiek komu azyl polityczny się należy.

Dotychczas list poparli:
1. Krystyna Antowska-Śmigiel (SWS)
2. Małgorzata Balasińska (SWS)
3. prof. Waldemar Baraniewski
4. dr Władysław T. Bartoszewski jr
5. Janusz Bazydło (SWS)
6. dr Bogumiła Berdychowska
7. Roman Bielański – (SWS)
8. Konrad Bieliński – informatyk (SWS)
9. Czesław Bielecki – architekt (SWS)
10. Jacek Bocheński – pisarz
11. Teresa Bochwic – dziennikarz (SWS)
12. Jan Bokiewicz – plastyk
13. prof. Włodzimierz Bolecki – (SWS)
14. Olga Braniecka – dziennikarz (SWS)
15. Ernest Bryll – pisarz
16. Ryszard Bugajski – reżyser
17. Ryszard Bugaj – ekonomista
18. Zbigniew Bujak – politolog
19. Mirosław Chojecki (SWS)
20. prof. Andrzej Chojnowski (SWS)
21. Włodzimierz Cichomski – przedsiębiorca
22. prof. Bohdan Cywiński – publicysta
23. Wojciech Czaplicki – (SWS)
24. Krzysztof Czyżewski
25. prof. Tadeusz Drewnowski
26. dr Michał Drozdek
27. Jan Dworak – filmowiec
28. Jacek Fedorowicz – plastyk, publicysta
29. Manuel Ferreras – historyk (SWS)
30. Robert Franckowski (SWS)
31. prof. Andrzej Friszke
32. Paweł Gajowniczek – inżynier (SWS)
33. Grzegorz Gauden – dziennikarz „Rzeczpospolita”
34. Wojciech Giełżyński – publicysta
35. Zbigniew Gluza – szef ośrodka „Karta”
36. Jan Gołąb – (SWS)
37. prof. Mirosława Grabowska
38. Andrzej Grajewski – historyki (SWS)
39. Anka Grupińska – pisarz, dziennikarz
40. Andrzej Gwiazda
41. prof. Jan Hanasz
42. Józef Hen – pisarz (SWS)
43. Agnieszka Holland – reżyser
44. Jerzy Jackl – publicysta
45. Janina Jankowska – dziennikarz (SWS)
46. Barbara Janowska
47. Wiesław Janowski
48. Andrzej Jonas – dziennikarz „Warsaw Voice”
49. Kazimierz Kaczor – aktor
50. Marek Karpiński – publicysta (SWS)
51. Jolanta Kessler-Chojecka – dziennikarz, reżyser
52. dr. Andrzej Tadeusz Kijowski – publicysta (SWS)
53. Bogdan Klich – poseł do Parlamentu Europejskiego
54. Krzysztof Knittel – kompozytor
55. prof. Andrzej Kojder
56. dr Michał Komar – pisarz, publicysta
57. Maja Komorowska – aktorka
58. prof. Tadeusz Kowalik – ekonomista
59. prof. Maciej Koźmiński
60. Marek Krawczyk – Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu (SWS)
61. Sławomir Kretkowski – filmowiec (SWS)
62. prof. Ireneusz Krzemiński
63. Robert Krzysztoń – publicysta (SWS)
64. Tomasz Kuczborski – grafik (SWS)
65. Dariusz Kupiecki (SWS)
66. Danuta Kuroń
67. Jan Lityński
68. Ryszard Latecki – muzyk (SWS)
69. Barbara Leszczak
70. Krzysztof Łoziński
71. Tomasz Łubieński – pisarz, „Nowe Książki”
72. Maciej Łukasiewicz – dziennikarz „Rzeczpospolita (SWS)
73. Helena Łuczywo – dziennikarz „Gazeta Wyborcza”
74. dr Paweł Machcewicz – historyk IPN
75. dr Franciszek Markuszewski – inż. konstruktor (SWS)
76. Krzysztof Markuszewski – literat (SWS)
77. Jacek Maziarski – dziennkarz
78. Wojciech Maziarski – dziennikarz „Newsweek”
79. Wojciech Mazurkiewicz (SWS)
80. Grzegorz Miecugow – dziennikarz TVN
81. Andrzej Mietkowski – dziennikarz (SWS)
82. Ewa Milewicz – dziennikarz, „Gazeta Wyborcza”
83. Elżbieta Misiak-Bremer – dziennikarz (SWS)
84. Piotr Mitzner – poeta, „Nowaja Polsza”
85. Jerzy Modlinger – dziennikarz (SWS)
86. prof. Zdzisław Najder
87. Bożena Nawicka – dziennikarz (SWS)
88. Ewa Nawój – poetka, scanarzystka (SWS)
89. Ngo Van Tuong – redaktor „Dan Chim Viet” (SWS)
90. Nguyen Thanh Son – redaktor „Dan Chim Viet”
91. Tomasz Olko (SWS)
92. Maciej Orłoś – dziennikarz TVP, (SWS)
93. Józef Orzeł – publicysta (SWS)
94. Andrzej Osęka – krytyk sztuki
95. ks. Edward Osiecki SVD
96. prof. Andrzej Paczkowski
97. Jacek Pałasiński – dziennikarz (SWS)
98. Alina Perth-Grabowska - Sekretarz Stowarzyszenia Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
99. Maryla Pernach (SWS)
100. Waldemar Pernach (SWS)
101. Elżbieta Petrajtis o’Neil (SWS)
102. Danuta Pieniążek (SWS)
103. prof. Norman J. Pieniążek (SWS)
104. Jan Pietrzak – publicysta
105. Bohdan Pilarski
106. Julia Pitera – Transparency International
107. Paweł Pitera – reżyser
108. Wojciech Podgórzak (SWS)
109. prof. Jerzy Pomianowski – publicysta, „Nowaja Polsza”
110. Wojciech Przygoński – historyk (SWS)
111. prof. Janusz Regulski
112. Zbigniew Romaszewski – senator RP
113. prof. Wojciech Roszkowski – poseł do Parlamentu Europejskiego
114. Józef Maria Ruszar – dziennikarz „Rzeczpospolita”
115. Ignacy Rutkiewicz – publicysta
116. Maciej Rybiński – dziennikarz „Rzeczpospolita”
117. o. Jacek Salij
118. prof. Henryk Samsonowicz
119. Adam Sandauer – działącz społeczny (SWS)
120. Zbigniew Sarata (SWS)
121. prof. Andrzej Siciński
122. Witold Sielewicz – przedsiębiorca (SWS)
123. prof. Barbara Skarga
124. Jan Skórzyński – dziennikarz („Rzeczpospolita”)
125. prof. Aleksander Smolar
126. Eugeniusz Smolar – dziennikarz
127. Sławomir Stalmch – Fundacja "Dobro lokalne"
128. dr. Dariusz Stola – historyk (SWS)
129. Piotr Stasiński – dziennikarz, „Gazeta Wyborcza”
130. Grzegorz Stępniewski – prawnik (SWS)
131. Jan Strękowski – dziennikarz (SWS)
132. Jerzy Stuhr – aktor
133. Ewa Sułkowska-Bierezin
134. prof. Jerzy Szacki
135. Leszek Szaruga – poeta, tłumacz
136. Galina Szczygieł – dziennikarz
137. Andrzej Szulik – historyk (SWS)
138. prof. Paweł Śpiewak
139. Natan Tenenbaum – poeta
140. Robert Terentiew – dziennikarz (SWS)
141. Róża Thun – Fundacja im. Roberta Schumana
142. Wiesław Uptas – poeta (SWS)
143. Andrzej Urbański – wiceprezydent m.st. Warszawy
144. Bronisław Wildstein - – dziennikarz „Rzeczpospolita”
145. Stefan Wilkanowicz – publicysta „Tygodnik Powszechny”
146. Maciej Wojtyszko – reżyser
147. Marcin Wolski – publicysta, pisarz (SWS)
148. Tomasz Wołek - – dziennikarz „Życie”
149. Ludka Wujec (SWS)
150. Henryk Wujec
151. Marta Zachorska – historyk
152. Janusz Zaorski – reżyser
153. Małgorzata Zaremba – pisarka (SWS)
154. Ilia Zmiejew – aktor, dziennikarz
155. Witold Filipowicz
156. Artur Flaczyński
157. Krystyna Bily-Hładij
158. Janek Strękowski
159. Rafał Szczucki
160. Krzysztof Szymańczyk
161. Andrzej Werner
162. Anna Skowrońska
SWS – członkowie Stowarzyszenia Wolnego Słowa - inicjator tego listu

Za zgodność
Mirosław Chojecki, ul. Wilcza 12C, 00-532 Warszawa