Pełny tekst newsa:

 Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków SWS
Dodano: 28-09-2005, 10:56

24 września odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SWS. Obecnych było 57 z 243 osób, które wstąpiły do Stowarzyszenia
Zgromadzenie wysłuchało sprawozdania merytorycznego z prac Zarządu (załącznik). Uchwaliło również zmiany w Statucie, umożliwiające, m.in. ubieganie się przez Stowarzyszenie o status organizacji pożytku publicznego (załącznik – jednolity tekst uchwalonego statutu).
Wybrano dwóch nowych członków Zarządu. Zostali nimi: Wojciech Borowik i Stefan Melak.
W czasie dyskusji związanej z programem działań na najbliższy rok podjęto decyzje w następujących sprawach.

1) Stowarzyszenie zorganizuje w 2006 roku obchody Dni Wolnego Słowa, związane z 30 rocznicą wydarzeń w Radomiu i Ursusie. Pracami organizacyjnymi zajmie się zespół w składzie: Andrzej Górski, Tomasz Kuczborski, Krzysztof Markuszewski, Michał Mońko, Jacek Szymanderski, Sławomir Wierdak.

2) SWS zorganizuje obchody 30 rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. W skład zespołu organizacyjnego weszli: Wojciech Borowik, Olga Braniecka, Emil Broniarek, Marek Rapacki, Witold Sielewicz, Mateusz Wierzbicki i Andrzej Zozula.

3) Na stronie internetowej SWS będą umieszczane teczki osób, które otrzymały materiały z IPN. W tym celu Zarząd powoła zespół, który będzie opracowywał i dokonywał wyboru materiałów udostępnianych publicznie.

4) Przygotowany zostanie kolejny numer „Bibuły”- pisma opisującego dorobek naszego środowiska w zmaganiach o wolne słowo w czasach PRL.

5) W związku z dotacją m.st. Warszawy na badania „Śpiący Rycerze”, Walne Zgromadzenie udzieliło poparcia Zarządowi w staraniach o ubieganie się o finansowanie tego przedsięwzięcia w innych miastach.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa rozpoczęło realizację programu badawczego pod nazwą „Śpiący Rycerze”. Ekipa socjologów będzie się starała dowiedzieć jak wyglądają obecne losy dawnych działaczy demokratycznej opozycji.
Punktem wyjścia projektu jest stworzona w ramach Stowarzyszenia baza danych „Niezależni dla kultury”. Zawiera ona biogramy kilku tysięcy ludzi niegdyś zaangażowanych w niezależny, a potem podziemny ruch wydawniczy. Dzięki niej można dotrzeć do dawnych działaczy i przeprowadzić z nimi wywiady.
Już sama możliwość realizacji badań dotyczących tajnej, ściganej przez komunistyczne państwo wielotysięcznej organizacji jest czymś unikalnym na skalę światową. Projekt badawczy dotyczy jednak nie tylko kwestii historycznych. W swoim zamyśle jest on zorientowany na współczesność. Celem badania jest odpowiedź na pytanie: co stało się z aktywnością obywatelską Polaków po odzyskaniu niepodległości.

Obszernie o obradach Walnego, a także o spotkaniu historyków IPN z opozycją, które rozpoczęło się po zakończeniu naszego spotkania poinformowały Wiadomości TVP1 o godz. 19.30.

Wojciech Borowik

dodał: Mirek Chojecki komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5