Pełny tekst newsa:

 Informacja o projekcie „Śpiący Rycerze”
Dodano: 06-10-2005, 14:50

Stowarzyszenie Wolnego Słowa rozpoczyna w tych dniach realizację nowego programu badawczego. W ramach tego programu, pod nazwą „Śpiący Rycerze” ekipa socjologów będzie się starała dowiedzieć jak wyglądają obecne losy dawnych działaczy demokratycznej opozycji.

Punktem wyjścia projektu jest stworzona w ramach Stowarzyszenia baza danych „Niezależni dla kultury”. Zawiera ona biogramy kilku tysięcy ludzi niegdyś zaangażowanych w niezależny, a potem podziemny ruch wydawniczy. Dzięki niej można dotrzeć do dawnych działaczy i przeprowadzić z nimi wywiady.
Już sama możliwość realizacji badań dotyczących tajnej, ściganej przez komunistyczne państwo wielotysięcznej organizacji jest czymś unikalnym na skalę światową. Projekt badawczy dotyczy jednak nie tylko kwestii historycznych. W swoim zamyśle jest on zorientowany na współczesność. Celem badania jest odpowiedź na pytanie: co stało się z aktywnością obywatelską Polaków po odzyskaniu niepodległości.
Na razie Stowarzyszenie uzyskało środki na przeprowadzenie badań na terenie Warszawy. Badaniem zostaną objęte osoby zajmujące się kolportażem podziemnych wydawnictw. Fundatorami tej części badania są: Urząd Miasta Warszawy, GfK Polonia, SPSS Polska, Ośrodek Badań Lokalnych oraz Maciej Radziwiłł. Stowarzyszenie będzie sukcesywnie zbierać fundusze na objęcie badaniem terenu całej Polski.

Szczegółowe informacje tutaj

dodał: Krzysiek Markuszewski komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5