Pełny tekst newsa:

 Protest rosyjskich organizacji pozarządowych
Dodano: 30-01-2006, 23:00

Pod niniejszym oświadczeniem może się podpisać każda osoba i każda organizacja, która podziela wyrażone w nim poglądy
Źródło: portal "Prawa człowieka w Rosji"
(tam również wiele innych materiałów, oraz angielska wersja Oświadczenia)

OŚWIADCZENIE


My, przedstawiciele rosyjskich organizacji pozarządowych (NGO), pragniemy wyrazić oburzenie z powodu wypowiedzi, jakie padły w programie telewizyjnym „Raport specjalny”, wyemitowanym 22 stycznia 2006 r. na kanale „Rossija”, oraz z powodu późniejszych sugestii przedstawicieli FSB i dziennikarzy, jakoby rosyjskie NGO były stale finansowane przez wywiad brytyjski. Chodzi tu o ewidentną próbę manipulacji faktami.

Sądzimy, że we wszystkich tych oświadczeniach zestawia się działalność organizacji pozarządowych i działalność szpiegowską po to, aby odbiorcy odnieśli wrażenie, że działalność NGO i działalność szpiegowska są ze sobą ściśle związane. Jest godne pożałowania, że dziennikarze i urzędnicy państwowi mówią o finansowaniu organizacji pozarządowych przez wywiad angielski w taki sposób, jakby to był fakt dowiedziony. Nawet wielokrotnie powtarzane kłamstwo nie staje się jednak prawdą.

Organizacje pozarządowe, które wymieniano w mediach i o których wspominali przedstawiciele FSB, otrzymywały dotacje i wsparcie finansowe z funduszu brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Foreign Office) całkowicie legalnie. Wszelkich operacji dokonywano na podstawie oficjalnych umów, za pośrednictwem rachunków bankowych w Rosji, wywiązując się ze wszystkich zobowiązań podatkowych. Informacje o rezultatach wszystkich projektów społecznych i edukacyjnych, jakie realizowano z tych środków, jak również o pomocy prawnej i każdej innej, jakiej udzielono potrzebującym, są ogólnie dostępne. Dziennikarz, który przygotowywał wspomniany program telewizyjny, nie skontaktował się jednak z żadną z organizacji pozarządowych, w związku z czym widzowie otrzymali informacje niepełne, sam zaś program był jednostronny, tendencyjny i mógł wprowadzić odbiorców w błąd. Jesteśmy wszak gotowi uzupełnić wszystkie te luki, świadczące o braku dziennikarskiego profesjonalizmu.

Przyznawanie grantów przez ministerstwa spraw zagranicznych i ambasady należy do praktyki przyjętej na całym świecie. Nasz kraj nie stanowi pod tym względem wyjątku. Rosyjski MSZ od lat finansuje działalność zagranicznych NGO, a w budżecie Rosji na 2006 rok przeznaczono pół miliarda rubli (ok. 17 mln dol.) na wsparcie programów NGO dotyczących rozwoju demokracji i obrony praw człowieka, w tym również na wsparcie programów zagranicznych organizacji pozarządowych. Także Rosja otrzymuje granty od innych państw na realizację własnych programów. M.in. na rozbrojenie chemiczne, demontaż starych atomowych okrętów podwodnych, kształcenie oficerów, reformę sądową i podatkową oraz na walkę z AIDS.

Oświadczamy, że rosyjskie organizacje praw człowieka i inne organizacje pozarządowe działają w ramach prawa, ich działalność jest przejrzysta i legalna. Zadaniem tych organizacji jest rozwiązywanie problemów społecznie ważnych oraz obrona interesu społecznego. O potrzebie ich istnienia zawsze też przekonane były władze Rosji, o czym najlepiej świadczy fakt, że już od dawna współpracują one z NGO. Dopiero teraz dobra reputacja rosyjskich organizacji pozarządowych została nadszarpnięta na skutek emisji niewłaściwie przygotowanego materiału dziennikarskiego i późniejszych wystąpień w mediach.

Uważamy, że komentarze urzędników FSB oraz dziennikarzy zagrażają dialogowi między władzą i rosyjskim społeczeństwem obywatelskim, a podejmowane przez polityków i deputowanych próby wykorzystania „szpiegowskiego skandalu” w celu zdyskredytowania rosyjskich NGO, w tym zwłaszcza rosyjskich organizacji obrony praw człowieka, przynoszą szkodę społeczeństwu. Głęboko ubolewamy nad tym, że do podobnych sytuacji może dochodzić w naszym kraju jeszcze dziś – 15 lat po upadku reżimu sowieckiego. Ta prowokacja wielu z nas przypomniała o systemie donosów i oszczerstw z lat masowych represji w ZSRR.
Jesteśmy przekonani, że nie było przypadkiem, iż wspomniany program został wyemitowany na kanale „Rossija” w kilka dni po opublikowaniu ustawy o działalności organizacji pozarządowych. Ustawa ta wywołała wiele uzasadnionych uwag krytycznych. Ani autorom, ani zwolennikom ustawy nie udało się jednak wcześniej przekonać Rosjan i społeczności międzynarodowej, że wprowadzone mocą ustawy ograniczenia są adekwatne i niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa w kraju. Zdaje się więc oczywiste, że wywołany programem skandal ma na celu przekonanie rosyjskiego społeczeństwa, władz w kraju oraz zagranicznych partnerów, że ta niezwykle surowa ustawa jest naprawdę potrzebna.
Tego rodzaju prowokacja to najefektywniejszy sposób, żeby ośmieszyć Rosję i zepsuć reputację, jaką cieszy się ona na arenie międzynarodowej. Szczególnie w tej chwili, gdy Rosja objęła przewodnictwo w G8.

W interesie rozwoju naszego kraju jest wspieranie działalności organizacji społecznych, nie zaś organizowanie nagonki przeciwko nim. Ignorowanie NGO oraz ich demonizacja utrudniają rozwiązywanie problemów społecznych w Rosji, przeszkadzają w rozwoju rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego i osłabiają państwo.

Uważamy za konieczne uruchomienie wszystkich mechanizmów prawnych w celu obrony reputacji rosyjskich NGO, które stały się ostatnio celem ataków. Pozostajemy otwarci na dialog – rosyjscy obrońcy praw człowieka i działacze społeczni nie mają nic do ukrycia.


Orginalny tekst Oświadczenia, lista sygnatariuszy, lista osób popierających oraz formularz do składania takiego poparcia znajduje się [ tutaj... ]

Zapraszamy również na nasze forum dyskusyjne.

dodał: Konrad Bieliński komentarze [6]

Powered by News Asystent v1.5