Pełny tekst newsa:

 Andrzej Górski o początkach "Tygodnika Mazowsze"
Dodano: 15-03-2006, 15:05

POCZĄTKI "TYGODNIKA MAZOWSZE"

24 lata temu, 11 lutego 1982 roku, w konspiracyjnej drukarni Niezależnej Oficyny Wydawniczej, która funkcjonowała jeszcze przed stanem wojennym rozpoczął się druk "Tygodnika Mazowsze". Pierwszy numer miał nakład 4 500 egz.

Zespół drukarzy tworzyli: Andrzej Górski, Adam Grzesiak i Paweł Bąkowski.

Po aresztowaniu przez SB w lutym 1982 roku Adama Grzesiaka do ekipy dołączyli: Tadeusz Markiewicz, Maciej Radziwłł i Mieczysława Sygnatowicz (dawniej Błażejewska). "Tygodnik" ukazywał się cały czas regularnie, bez żadnych przerw; przeciętny nakład każdego numeru wynosił około 18.000 egzemplarzy. Oprócz "Tygodnika" w drukarni powstawały jednocześnie różne ulotki oraz książki NOWEJ.

Charakterystycznym znakiem wszystkich egzemplarzy "Tygodnika" wychodzących z tej drukarni pozostawała dwukolorowa winietka tytułowa (z czerwonym napisem Solidarność) - produkcja w tym kształcie graficznym byłakontynuowana mimo trudności technicznych do 26 numeru i dopiero wtedy zdecydowano się przejść na druk jednokolorowy.

Andrzej Górskidodał: Krzysiek Markuszewski komentarze [1]

Powered by News Asystent v1.5