Pełny tekst newsa:

 spotkanie z prezesem Januszem Kurtyką
Dodano: 15-03-2006, 16:33

W dniu wczorajszym o godz. 15.oo w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie prezes IPN Janusz Kurtyka spotkał się z członkami Zespołu SWS ds. kontaktów z IPN. Bez trudu potwierdzono, że bliższa współpraca instytucji badającej historię, czyli IPN, ze środowiskiem dawnych działaczy opozycji i podziemia, czyli z SWS, jest porządana przez obie strony.
Prezes Kurtyka całkowicie wykluczył sens badania przez historyków wydarzeń ostatnich dziesięcioleci wyłącznie w oparciu o archiwalia zgromadzone w przeszłości przez komunistyczne służby specjalne. Co więcej - za rozstrzygające wypada je uznać tylko w bardzo wąskim zakresie, skądinąd ważnych problemów. Rzecz jasna, chodzi nade wszystko o możność stwierdzenia, że ktoś, bez wątpienia, świadomie i efektywnie współpracował z tajnymi służbami jako TW.
Ponieważ wśród członków i sympatyków SWS są osoby zdolne, w sposób fachowy, zbierać relacje o losach opozycji i podziemia niepodległościowego, to prezes IPN obiecał poszukać możliwości sfinansowania takich badań, jako realizowanych wspólnie.
W trakcie dyskusji wyniknął problem ewentualnego nadawania orderów i odznaczeń osobom tego godnym. I prezes Janusz Kurtyka i zgromadzeni dostrzegli potrzebę wspólnego - w takim wypadku - opiniowania, lub występowania w tych sprawach.
Nadto zastanawiano się, na licznych przykładach, nad porządanym kształtem nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
Ze strony SWS rozmowę prowadził Konrad Bieliński. Trwała ona nieco ponad godzinę.
km.

dodał: Krzysiek Markuszewski komentarze [2]

Powered by News Asystent v1.5