Pełny tekst newsa:

 Do osób mających status pokrzywdzonego
Dodano: 25-05-2006, 17:45

Zwracamy się do członków i sympatyków SWS oraz osób działających w opozycji antykomunistycznej i podziemiu solidarnościowym, które otrzymały zaświadczenie o uzyskaniu statusu pokrzywdzonego, o przysyłanie tej informacji wraz z numerem zaświadczenia i miejscem jego uzyskania na adres e-mailowy: w.borowik@sws.org.pl. Informację tę za zgodą zainteresowanych zamieścimy na stronie internetowej SWS. Przyczyni się to do lepszej wymiany informacji o uzyskanych z IPN materiałach i umożliwi wymianę oraz kompletowanie dokumentów przez zainteresowane osoby.

dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5