Pełny tekst newsa:

 Apel SWS do Premiera Kazimierza Marcinkiewicza
Dodano: 12-06-2006, 18:52

Szanowny Panie Premierze,

My, członkowie Stowarzyszenia Wolnego Słowa, organizacji skupiającej ludzi, którzy w czasie walki o wolną Polskę doznali wsparcia i solidarności ze strony środowisk demokratycznych krajów zachodnich, czujemy się zawstydzeni stosunkiem władz Polski do naszych czeczeńskich przyjaciół.

Od 1999 roku trwa „druga wojna rosyjsko-czeczeńska” – w praktyce ludobójstwo na narodzie czeczeńskim. Do Polski przyjeżdżają uchodźcy czeczeńscy, ofiary rosyjskich prześladowań, ale też kobiety chcące ratować życie swoich dzieci. Poszukują w naszym kraju bezpiecznego schronienia, a po przekroczeniu polskiej granicy ci zastraszeni i umęczeni ludzie spotykają się z brakiem podstawowej informacji i z urzędniczą niechęcią.

Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźców z 1951 roku przewiduje, że status uchodźcy otrzymuje osoba prześladowana ze względu na swoją religię, rasę, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej, a także narodowość. Wbrew powszechnie dostępnym informacjom na temat ludobójstwa na narodzie czeczeńskim organy decydujące w Polsce o nadawaniu statusu uchodźcy twierdzą, że Czeczeni nie są prześladowani z powodu swojej narodowości, że nie grozi im śmierć, tortury i prześladowania tylko dlatego, że są Czeczenami.

W lutym 2006 roku Czeczenię odwiedziła Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Louis Arbour. Jej opinia była jednoznaczna – Czeczeni żyją tam w ciągłym strachu i zagrożeniu życia, są zatrzymywani przez żołnierzy rosyjskich i pracujących dla nich czeczeńskich kolaborantów, okrutnie torturowani i zabijani. Polska im jednak nie pomaga – odmawia uznawania Czeczenów za prześladowanych z powodu narodowości. Ofiarom gwałtów, tortur i prześladowań odmawia się statusu uchodźcy a daje tzw. pobyt tolerowany. Pozbawia się ich w ten sposób elementarnej pomocy integracyjnej i naraża na nowe cierpienia A to właśnie uchodźcy z Czeczenii, współcześnie, i w Polsce i w Europie, są tymi, którzy spełniają warunki Konwencji Genewskiej i którzy ochroną w postaci statusu uchodźcy winni być objęci.

Panie Premierze, apelujemy i prosimy o zmianę polityki wobec uchodźców z Czeczenii, wobec tych którym udało się ocalić siebie i swoje dzieci przed zagładą. Kierownictwo Urzędu Repatriacji i Cudzoziemców podległe Pana rządowi od lat łamie prawo, łamie Konwencję Genewską, w sposób bezduszny krzywdzi ludzi ciężko doświadczonych przez wojnę. Tego dłużej tolerować nie można.

Polska ma obowiązek, wynikający z podpisania międzynarodowych konwencji, nieść pomoc prześladowanym. Przede wszystkim jednak, mamy obowiązek moralny, wynikający z naszych narodowych doświadczeń, z naszej historii; bo Polacy gdy byli w potrzebie, wielokrotnie otrzymywali pomoc od państw wolnego świata.

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Warszawa, 12 czerwca 2006 r.


dodał: SWS komentarze [1]

Powered by News Asystent v1.5