Pełny tekst newsa:

 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SWS w dniu 9 września 2006 r.
Dodano: 01-08-2006, 19:03

Warszawa, 31 lipca 2006 r.

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 9 września 2006 r. (sobota), początek o godz. 12.00.
Miejsce Zebrania: Dom Dziennikarza w Warszawie, ul. Foksal 3/5, I piętro, sala A.
Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:
1) sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu Stowarzyszenia,
2) informacja o sytuacji finansowej Stowarzyszenia, przyjęcie sprawozdania finansowego za 2005 rok,
3) program działania Stowarzyszenia na 2007 rok
4) wolne wnioski.
Jednocześnie informujemy, że przewidujemy zakończenie Walnego na godz. 15.30.
Porządek dzienny, materiały przygotowane na zebranie, a także inne informacje ważne dla Stowarzyszenia zamieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.sws.org.pl.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony nie tylko przed Walnym Zgromadzeniem.
Przypominamy, że członkowie Stowarzyszenia zdeklarowali się do płacenia składek członkowskich. Prosimy o uregulowanie składek przed Walnym na rachunek bankowy: Bank PeKaO S.A. nr konta: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451.


Prezes Zarządu
Mirosław Chojecki


dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5