Pełny tekst newsa:

 Andrzej Górski w obronie prawdy o represjach
Dodano: 01-10-2006, 09:54

Andrzej Górski
(adres)

Pan Piotr Jakucki
Redaktor Naczelny „Nasza Polska”
Wydawnictwo „Szaniec” Sp. z o.o.
Ul. Dobra 5 m 1 00-384 Warszawa

Szanowny Panie!

Mając na uwadze artykuł Pana Piotra Skórzyńskiego „Dobry gliniarz, złe ZOMO” zamieszczony w „Naszej Polsce” nr 36 z dnia 5 września 2006 r., uprzejmie proszę o zamieszczenie następującego sprostowania:

„Nieprawdą jest jakoby żadna z osób uczestniczących w procesie wydawania i kolportażu „Tygodnika Mazowsze” (sygnowanego przez NOWą już od pierwszego numeru) nie była poddana z tego tytułu represjom władz PRL.”


Uzasadnienie
Pan Piotr Skórzyński w przedmiotowym artykule stwierdził co następuje, cyt.: „Tygodnik Mazowsze” przez pięć lat rozchodził się w porywach do 50 tysięcy egzemplarzy, niemal jawnie kolportowany. Włos z głowy nikomu przy tym nie spadł.”
Właśnie to ostatnie stwierdzenie jest nieprawdziwe.
Pan red. Skórzyński, podobnie jak niektórzy dziennikarze i historycy zapominają, że w proces wydawania i kolportażu zaangażowanych było dużo osób, które zresztą zmieniały się w czasie, m.in. właśnie przez to, że szereg z nich dotknęły represje.
Dla przykładu, za udział w wydawaniu i kolportażu „Tygodnika Mazowsze” (sygnowanego przez NOW-ą) i publikacji NOW-ej byli represjonowani (również skazani) m.in.: Paweł Bąkowski, Emil Broniarek, Marta Chmielak (Walter), Andrzej Górski, Adam Grzesiak, Barbara Górska (Moćko), Wojciech Lubicz-Łapiński, Tadeusz Markiewicz, Maciej Radziwiłł, Mieczysława Sygnatowicz (Błażejewska).
Podane przeze mnie przykłady dotyczą jedynie tylko niektórych osób współpracujących ze mną przy wydawaniu „Tygodnika Mazowsze” i publikacji NOWej.
Stwierdzenie p. Skórzyńskiego, że „włos z głowy nikomu przy tym nie spadł” przypomina mi ministra-rzecznika Jerzego Urbana ze stanu wojennego, twierdzącego publicznie, że w PRL-u nie ma więźniów politycznych (akurat w tym czasie siedziałem w więzieniu na Rakowieckiej jako więzień polityczny i prawie cały ale nie do końca pawilon III to byli więźniowie polityczni z Czesławem Bieleckim, Zbigniewem Bujakiem i Konradem Bielińskim na czele).
Proszę o niezwłoczne zamieszczenie sprostowania ponieważ twierdzenie p.Skórzyńskiego jest krzywdzące tak dla mnie jak i dla wielu osób zaangażowanych w powyższą działalność.


Andrzej Górski

dodał: Krzysiek Markuszewski komentarze [2]

Powered by News Asystent v1.5