Pełny tekst newsa:

 zjazd demokratycznej emigracji wietnamskiej w Warszawie
Dodano: 21-10-2006, 22:00

ZAPROSZENIE
Na Konferencję
„CHLEB I WOLNOŚĆ”
w solidarności z ruchem pracowniczym Wietnamu
Warszawa 27-29 października 2006


Sala Kolumnowa Sejmu RP

Konferencja ma charakter nadzwyczajny. Odbywa się w chwili rozszerzania się protestów pracowniczych w Wietnamie: eskalacja strajków, powstanie w ciągu kilku miesięcy (od kwietnia) masowego ruchu jawnej opozycji demokratycznej (kilkadziesiąt tysięcy sygnatariuszy deklaracji demokratycznej), a z drugiej strony, usztywnienia stanowiska partii (kwietniowy X zjazd Komunistycznej Partii Wietnamu wygrał beton) i nasilających się represji.

Jest to pierwsze spotkanie praktycznie wszystkich organizacji opozycyjnych, zarówno tych, które kultywują tradycję Republiki Wietnamu (południowego), jak tworzonych przez dysydentów z partii komunistycznej. Obecną sytuację wszyscy oceniają zgodnie jako wyjątkową – determinacja obu stron konfliktu z jednej strony, a sytuacja międzynarodowa z drugiej: Wietnam zabiega o członkostwo w WTO, oraz o klauzulę najwyższego uprzywilejowania w handlu z USA itp. W tej sytuacji reżim w nie może sobie pozwolić na rozwiązania siłowe i być może będzie podatny na presję opinii międzynarodowej.

Polacy mają ogromne doświadczenia w pokojowym przekształcaniu systemu komunistycznego w kierunku systemu demokratycznego. Dlatego też Konferencja odbywa się w Polsce. Chcemy przekazać wietnamskim przedstawicielom demokratycznym nasze doświadczenia.

Współorganizatorem Konferencji są : Stowarzyszenia na Rzecz Demokracji w Wietnamie, Instytut Paderewskiego i Stowarzyszenie Wolnego Słowa.

Z ostatniej chwili
20 października 2006 roku, Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wietnamu, złożył w Parlamencie Wietnamskim oświadczenie o powołaniu Związku. Oświadczenie to opublikowano zostało także w internecie. Dokument zawiera apel do organizacji pracowniczych całego świata o pomoc dla niezależnego ruchu pracowniczego w Wietnamie. Związek zwraca się z prośbą o pomoc także do wietnamskiej emigracji i wszelkich instytucji publicznych wolnego świata, zawiera deklarację woli przystąpienia do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Ponadto opublikowany został apel o przystępowanie do Związku, który zwraca uwagę na fakt, że powołanie Związku i jego działalność są, w świetle konstytucji Socjalistycznej Republiki Wietnamu i konwencji międzynarodowych, ratyfikowanych przez Wietnam, całkowicie legalne.


Program Konferencji Warszawa 2006
Chương trình Hội Nghị Warszawa 2006
Warszawa 2006 Conference Program

“Cơm Ăn Áo Mặc và Tự Do”
“Chleb i Wolność”
“Bread and Liberty”

(języki/ languages: wietnamski, polski, angielski / Vietnamiese, Polish, English)


Thứ Sáu 27/10/2006 / Piątek, 27 października 2006 / Friday October 27, 2006)

Thứ Bẩy 28/10/2006
(Saturday October 28, 2006)

8:30 – 9:00 giờ sáng: Ghi danh và cà phê / rejestracja uczestników, kawa / registration, coffee
9:00 - 11:30 giờ sáng -Khai mạc / otwarcie Konferencji / Opening ceremony
- Diễn văn khai mạc của Trưởng Ban Tổ Chức / Przemówienia Organizatora / Chief conference organizer’s welcoming remarks
- Phát biểu của một đại diện công nhân VN trong nước / wypowiedź przedstawiciela robotników z Wietnamu / (Statement by a worker representative in Vietnam
- Phát biểu của quan khách / Wypowiedzi gości / Statements by distinguished guests
Đại diện Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan, Đại diện Ủy Ban Yểm Trợ Công Nhân Ba Lan, Đại diện Tổng Liên đoàn Lao công Hoa Kỳ, Đại diện các liên đoàn công nhân một số quốc gia Tây Âu
przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, związkowców AFL-CIO, europejskich i australijskich, KOR-u, Stowarzyszenia Wolnego Słowa / Polish Solidarity leaders, AFL-CIO, European and Australian uninists, polish Committee Defence the Workers, Association of Free Words
11:30 - Họp báo / Konferencja prasowa /press conference

12:00 - 13:30 Cơm trưa /Obiad / lunch

14:00 - 17:00 giờ chiều, Thuyết trình và thảo luận các đề tài / seminarium w językach wietnamskim, polskim i angielskim / Seminar in Polish, English, and Vietnamese
Thuyết trình viên: Đai diện các công đoàn ngoại quốc / wypowiedzi przedstawicieli związków zawodowych / speakers are representatives of worker unions.
- Hình thành, hoạt động và thành quả của Công Đoàn Đoàn Kết Ba LAN / Powstanie, działalność i sukces Solidarności / History of Solidarity - activities, achievement)
- Những kinh nghiệm của phong trào Công nhân Ba LAN / Doświadczenia ruchu polskich robotników / Experience of the Polish workers movement
- AFL-CIO và Công nhân Việt Nam / Jak AFL-CIO może pomóc wietnamskim robotnikom / What AFL-CIO could do to help Vietnamese workers).


Chủ Nhật 29/10/2006 / Niedziela 29 października / Sunday October 29, 2006)

8:30 - 11:30 giờ sáng: Thuyết trình và thảo luận các đề tài / seminarium w języku wietnamskim / seminar in Vietnamese
Thuyết trình viên: trong nước và hải ngoại / mówcy z Wietnamu i innych krajów / speakers in Vietnam and overseas).
- Tình hình công nhân tại Việt Nam / Sytuacja robotników i prawo pracy w Wietnamie / Labor situation and worker rights in Vietnam
- Phong trào đình công tại Việt Nam / Fala strajków w Wietnamie / recent worker strikes in Vietnam)

11:30 - 12:30 Cơm trưa /Obiad / lunch

12:30 - 15:30 Chia toán thảo luận đề tài / seminarium w języku wietnaskim / Concurrent workshops in Vietnamese
- Các kế hoạch cụ thể để yểm trợ công nhân Việt Nam / Konkretne propozycje pomocy robotnikom w Wietnamie / discussion on an effective strategy and concrete measures to support Vietnamese workers

15:30 - 17:00 Họp chung đúc kết ý kiến về các kế hoạch cụ thể để yểm trợ công nhân Việt Nam / Podsumowanie planu pomocy robotnikom w Wietnamie ( jęz. wietnamskim) / Combined workshops in Vietnamese to finalize an effective plan to support Vietnamese workers).
dodał: Krzysiek Markuszewski komentarze [3]

Powered by News Asystent v1.5