Pełny tekst newsa:

 Drogi do Wolności - konferencja w Poznaniu 5 - 7 listopada br.
Dodano: 29-10-2006, 19:31

Wyższa Szkoła Zawodowa
„Kadry dla Europy” w Poznaniu

Fundacja
Wielkopolskie Archiwum Solidarności

zapraszają na konferencję

Drogi do Wolności

PROGRAM KONFERENCJI


5-7 listopada 2006 r.

NIEDZIELA, 5.11.2006

Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”, ul. Mansfelda 4 – godzina 18.00, Aula Szkoły, III piętro – uroczyste otwarcie wystaw okolicznościowych, spotkanie Uczestników i Gości, prezentacja książki o Czerwcu ’56 i innych prac, z udziałem autorów.


PONIEDZIAŁEK, 6.11.2006

9.00 – 9.30 Konferencja prasowa, sala 100, I piętro.


I. OTWARCIE KONFERENCJI
Aula, III piętro, g. 9.30.

1. Godz. 9.30.-9.50.– Powitanie Gości. O potrzebie badań nad kulturą niezależną – Bogusław Bakuła, prof. dr hab., rektor WSZ KdE.

2. 9.50-10.00. Wypowiedź Marszałka Senatu p. Bogdana Borusewicza.

3. 10.00-10.50. Wstąpienia Współorganizatorów: p. J. Pałubicki, prof. W. Schlott., prof. T. Žilka, dr L. Martinek.


II. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA KULTURY NIEZALEŻNEJ, STAN BADAŃ


Poniedziałek, Aula, III piętro, g. 11.00-12.30

Prowadzenie: prof. dr hab. Aleksander Wirpsza, dr Andrzej Jagodziński

1. Wolfgang Schlott, prof. dr hab. – Rozważania o pojęciu kultury niezależnej w różnych sferach samizdatowych w byłych krajach socjalistycznych (1970-1989), Forschungsstelle Osteuropa, Universitaet Bremen, Niemcy.

2. Olga Zasławskaja – Przestrzeń wolności – o genezie pisania dla samizdatu, OSA Archiwum Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, Budapeszt, Węgry.

3. Mirosław Chojecki – Jak za pomocą gumy od majtek obaliliśmy komunizm, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Polska.


4. Danuta Pazio-Wlazłowska – „Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956-1989” – doświadczenie zapisu historii nonkonformizmu – metodologia, osiągnięte rezultaty, perspektywy, Fundacja Ośrodka Karta, Warszawa, Polska.

5. Adam Mielczarek – Aktywni lecz zapomniani – dawni działacze warszawskiego podziemia, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Warszawa, Polska.

Dyskusja
Przerwa na kawę – 30 min.

- 1 –

III. OBLICZA NONKONFORMIZMU
Poniedziałek, Aula, g. 13.00- 14.30

Prowadzenie: prof. dr hab. Marianna Bierszczadskaja, p. Mirosław Chojecki.

1. Aleksander Wirpsza (Leszek Szaruga), prof. dr hab. – „Kultura” wobec Października, Uniwersytet Warszawski, Polska.

2. Stanisław Szuszkiewicz, prof. dr hab. – Rola niezależnej białoruskiej kultury w walce z autorytaryzmem, Partia Gramada, Białoruś.

3. Oleksiy Zaretsky, dr – Oficjalne i alternatywne dyskursy w sowieckiej Ukrainie, Ukraińska Akademia Nauk, Kijów, Ukraina

4. Janusz Krupski – Niezależny (polski) ruch wydawniczy w latach siedemdziesiątych, Urząd ds. Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Warszawa, Polska.

5. Julian Golak – Działalność opozycyjna na Ziemi Kłodzkiej w latach 1980-1989, Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Nowa Ruda, Polska.

6. Arkadiusz Małyszka – Paszkwile na Gierka, oddział IPN w Poznaniu, Polska (komunikat).

Dyskusja
Obiad 15.00-16.00.


IV. WŁADZA – OPOZYCJA
Poniedziałek, sala 300, g. 16.30- 18.30

Prowadzenie: prof. dr hab. Stanisław Szuszkiewicz, p. Janusz Krupski.


1. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – Księża katoliccy wobec komunizmu, Fundacja im. brata Alberta, Kraków, Polska.

2. Andrzej Jagodziński, dr – Samizdat w komunistycznej Czechosłowacji, Warszawa, Polska.

3. Jarosław Lipowski, dr – Polityczne ingerencje w sytuację językową socjalistycznej Czechosłowacji, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska.

4. Przemysław Zwiernik – Metody zwalczania niezależnego obiegu wydawniczego przez Służbę Bezpieczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu, Polska.

5. Bernd Karwen – „Big Brother’s Red Pencil” – Stanisława Barańczaka eseje o cenzurze, Uniwersytet w Lipsku, Niemcy.

6. Urszula Kraśnicka-Zajdler – Archiwum społeczne Ośrodka Karta, Fundacja Ośrodka Karta, Warszawa, Polska.

7. Gabor Gyorffy – Communist Propaganda versus Press Freedom, The Case of the Hungarian Minority in Romania (1956-1989), Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunia.

Dyskusja
- 2 –

V. KULTURA NIEZALEŻNA – REGIONY
Poniedziałek, Aula, g. 16.30-19.00.
Sekcja Va

Prowadzenie: dr Olga Zasławskaja, prof. dr hab. Tibor Žilka.

1. Marianna Bierszczadskaja, prof. dr hab. – Leningradzki underground 1956-1966, Uniwersytet Sankt-Peterburski, Rosja.

2. Taisiya Zaretska, dr – Ukraińscy artyści lat 60. w walce o niepodległość Ukrainy, Ukraińska Akademia Nauk, Kijów, Ukraina.

3. Mykoła Riabczuk – Paralelny świat – ukraińska „kultura alternatywna” we Lwowie w okresie późnego komunizmu, Akademia Kijowsko-Mohylańska, miesięcznik „Krytyka”, Kijów, Ukraina.

4. Jarosław Poliszczuk, dr hab. – Hryćko Czubaj i lwowski underground lat 60-70. XX wieku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.

5. Aleś Dziarnowicz, dr – Ostrożnie czy konsekwentnie? Inteligencja białoruska w latach 1956-1986 między twórczością a działalnością polityczną, Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Mińsk, Białoruś.

6. Aleksandr Kozik (Aleś Arkus) – Z historii połockiego samizdatu (1971-1996), Towarzystwo Wolnej Literatury, Połock, Białoruś.

7. Mikhaił Susłow – Reprezentacje Zachodu w rosyjskim samizdacie, European University Institute, Florencja, Włochy.

8. Irina Kotkina – Common Market of Sound: Rock as a Weapon of Protest in the USRR in 1960-1980, European University Institute, Florencja, Włochy.

Dyskusja
VI. LITERATURA NIEZALEŻNA – ZBLIŻENIA
Poniedziałek, g. 11.00-12.30, s. 300.
Sekcja VIa

Prowadzenie: dr hab. Zofia Tarajło-Lipowska, dr hab. Dobrochna Dabert.

1. Nina Taylor-Terlecka, prof. dr – Tadeusza Konwickiego meandryczne drogi, Oxford University, Wielka Brytania.

2. Laszlo K. Nagy, dr hab. – Poezja polska wobec Sierpnia, Uniwersytet Debreczyński, Węgry/ Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.

3. Nadija Kołoszuk, dr hab. – Obozowa literatura faktu na terenie Ukrainy, Uniwersytet w Łucku, Ukraina.

4. Brigitte Gautier, dr – Kultura niezależna w soczewce – podziemne wydania wierszy Zbigniewa Herberta 1983-1984, Uniwersytet Charlesa de Gaulle’a, Lille, Francja.

Przerwa na kawę 12.30-13.00

- 3 -
LITERATURA NIEZALEŻNA – ZBLIŻENIA
Poniedziałek, g. 13.00-14.30, s. 300.
Sekcja VIb

Prowadzenie: prof. dr Nina Taylor-Terlecka, dr Brigitte Gautier.

1. Alenka Jensterle-Doležalová, dr – Ideologia partyzanckiej wojny w słoweńskiej powieści, Karlova Univerzita v Praze, Czechy.

2. Zofia Tarajło-Lipowska, dr hab. – Fenomen czeskiego undergroundu w powieści Jana Pelca „Będzie gorzej”, Uniwersytet Wrocławski, Polska.

3. Dobrochna Dabert, dr hab. – Literatura dziecięca w polskim II obiegu, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska.

4. Tomasz Mizerkiewicz, dr – Komizm z literaturze II obiegu, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, Polska.

5. Irina Kuźmina – Rosyjski feminizm: prześladowany – przeforsowany - przereklamowany, Sankt-Petersburg-Warszawa.

Dyskusja

19.00 – Kolacja dla Uczestników i Gości, sala 203.


WTOREK

KULTURA NIEZALEŻNA – REGIONY

Aula, III piętro, g. 9.00-11.00.
Sekcja Vb

Prowadzenie: dr hab. Laszlo K. Nagy.

1. Leszek Engelking, dr – Z dziejów morawskiego samizdatu, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska.

2. Libor Martinek, dr – Via lucis – Droga światła. Ku wolności duchowej na czesko-śląskiej prowincji, Uniwersytet Śląski w Opawie, Czechy.

3. Jana Waldnerova, dr – Przesłanie wolności z wyspy swobody, Uniwersytet Konstantyna Filozofa, Nitra, Słowacja.

4. Christian Lötz, dr – Samizdat w Niemczech i w Polsce na przykładzie Lipska i Wrocławia (1973-1989), Uniwersytet w Lipsku, Niemcy.

5. Magdalena Raduta – Być młodym pisarzem w Rumunii lat 80 – autonomia jako forma protestu, Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia.

6. Andrzej Ranke, dr – Środowisko „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku” jako przestrzeń wyrażania aspiracji wolnościowych (ujęcie wieloaspektowe dotyczące kwestii politycznych, kulturalnych i religijnych), Uniwersytet Szczeciński, Polska.

Dyskusja
- 4 -
VII. FILM, TEATR, LITERATURA
Wtorek, s. 300 9.00-11.00.
Sekcja VIIa

Prowadzenie: prof. dr hab. Bogusław Bakuła, dr Taisiya Zaretska.

1. Zdzisław Najder, prof. dr hab. – Kiedy kultura była ważna; wspomnienia i refleksje weterana, Klub Weimarski, Warszawa, Uniwersyte. Opolski, Polska

2. Tibor Žilka, prof. dr hab. – Groteska w czeskim i słowackim filmie oraz literaturze, Katolicki Uniwersytet Petera Pazmany’a, Piliscsaba, Węgry/ Univerzita Filozofa Konstantyna, Nitra, Słowacja.

3. Imre Szíjártó, dr – Zakazane piosenki. Cenzura w dziedzinie kinematografii w krajach Europy Wschodniej, Eszterhazy Karoly Föiskola, Eger, Węgry.

4. Jacek Wachowski, dr hab. – Teatralne drogi do wolności. Kilka uwag o komunikacji teatralnej w czasach niełatwych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska.

5. Maria Napiontkowa, dr – Furtki i aluzje. Wolność w teatrze lat 50., Instytut Historii i Teorii teatru IS PAN, Warszawa Polska.

Dyskusja

Przerwa na kawę 11.00-11.30


VII. MUZYKA
Wtorek, Aula, 11.30-14.00.
Sekcja VIIb

Prowadzenie: prof. dr hab. Zdzisław Najder, dr hab. Jacek Wachowski.

1. Tomasz Toborek, dr – Festiwal rockowy w Jarocinie – „oaza wolności” czy „wentyl bezpieczeństwa”?, Instytut Pamięci Narodowej, Łódź.

2. Krzysztof Gajda, dr – Piosenka jako jedna z form kultury oporu w PRL, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska.

3. Krzysztof Gozdowski – Kim są polscy spadkobiercy tzw. „rosyjskiej pieśni autorskiej”? Wstęp do próby uporządkowania, Polska.

Dyskusja


VII. ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Wtorek, Aula, 14.00-14.30.
Prof. dr hab. B. Bakuła, prof. dr hab. W. Schlott.

Obiad 15.00-16.00.

VIII.Aula, g. 16.00. Pokazy filmów tv o Październiku ’56 oraz o poznańskiej opozycji lat 80. dla zainteresowanych.
- 5-
INFORMACJE DODATKOWE
W trakcie spotkania 5.11.2006 o godzinie 18.00 w Auli WZS KdE
ul. P. Mansfelda 4 zapraszamy na promocję książki:
Eugenia R.Dabertowa, Marek Lenartowski, Dzień po dniu. Wznoszenie Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956. Koncepcja artystyczna prof. Józef Petruk. Poznań 2006.

Na konferencję teksty nadesłali:
Prof. dr hab. Ołeksandr Fedoruk (Kijów, Ukraina),
Dr Oles Obertas (Kijów, Ukraina),
Sławamir Adamowicz (Norwegia-Białoruś),
Dr hab. Daniela Hrehová (Preszow, Słowacja),
Tomasz Nakoneczny (Poznań).
dodał: Krzysiek Markuszewski komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5