Pełny tekst newsa:

 list do Prezydenta wraz z pełną listą sygnatariuszy
Dodano: 12-12-2006, 17:43

Warszawa, dn. 12 grudnia 2006 r.

Pan Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowny Panie Prezydencie

W imieniu Stowarzyszenia Wolnego Słowa mam zaszczyt złożyć na ręce Pana Prezydenta list, w sprawie moralnego i prawnego rozliczenia PRL, w związku z 25 rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.
Na apel Zarządu SWS odpowiedziało blisko tysiąc osób, w tym zrzeszonych w różnego rodzaju organizacjach dawnej opozycji.
Ciągle przesyłane są nowe podpisy.
Sprawa rozliczenia Służby Bezpieczeństwa oraz twórców stanu wojennego, spotkała się
z dużym odzewem w środowiskach opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego, w całym społeczeństwie.
Sekundują nam również inne narody walczące o wolność, a w szczególności działacze opozycji na Białorusi.
Sprawa moralnego i prawnego rozliczenia PRL oraz zadośćuczynienia dawnym działaczom opozycji ma wielkie znaczenie dla sprawiedliwości dziejowej, dla odbudowania etycznych fundamentów, na których powinna opierać się Rzeczpospolita Polska.
Jesteśmy przekonani, że Pan Prezydent udzieli wsparcia naszym postulatom.
Będziemy także wdzięczni Panu Prezydentowi za spotkanie z sygnatariuszami Listu. Jesteśmy do takiego spotkania przygotowani i możemy je odbyć w dogodnym dla Pana Prezydenta terminie.

z wyrazami szacunku
w imieniu Zarządu SWS
Wojciech Borowik - sekretarz Zarządu SWS


Warszawa, dn. 12 grudnia 2006 r.

Pan Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie!

Stowarzyszenie Wolnego Słowa od dawna czyni starania by peerelowska Służba Bezpieczeństwa została oficjalnie potępiona jako organizacja działająca na szkodę obywateli
i łamiąca podstawowe prawa człowieka.
Uważamy za niemoralne i szkodzące naszej polskiej tradycji zaniechanie potępienia SB - jej funkcjonariuszy i beneficjentów.
Kolejna rocznica stanu wojennego – w czasie którego SB została rozbudowana do niewiarygodnych rozmiarów – skłania nas do zwrócenia się do Pana Prezydenta z prośbą
o uzdrowienie tej sytuacji.
Konieczne wydaje nam się:
 Oficjalne potępienie SB jako organizacji przestępczej;
 Pozbawienie funkcjonariuszy SB wszystkich szczebli – orderów, odznaczeń
i związanych z nimi rent i przywilejów;
 Zdegradowanie wszystkich funkcjonariuszy do stopnia szeregowca i wyciągnięcie,
w związku z tym, stosownych konsekwencji co do wypłaty rent i emerytur, związanych ze stopniem i funkcją w SB;
 Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wszystkich tych funkcjonariuszy, którzy – zgodnie z ówcześnie obowiązującym prawem – dokonywali przestępstw i które to przestępstwa nie uległy przedawnieniu;
Za uzasadnione uznajemy pozbawienie członków WRON stopni oficerskich, orderów i odznaczeń.

Szanowny Panie Prezydencie!

Sanacja moralna, walka z korupcją, odbudowa polskich niepodległościowych tradycji
i oparcie na nich autorytetu i prestiżu państwa wymaga, naszym zdaniem, rozliczenia smutnego okresu dziejów narodu w latach 1945 – 1989.
Jednym z elementów tego rozliczenia powinno być zadośćuczynienie, moralne i prawne, ofiarom stanu wojennego oraz działaczom opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego.
Patriotyczna tradycja którą odnajdujemy w II RP i która przetrwała w sercach Polaków przez lata PRL, może być dobrym fundamentem budowy współczesnego państwa i społeczeństwa. Aby tak się stało musimy jednoznacznie odnieść się do wszelkiej korupcji do złodziejstwa, łapówkarstwa, zaprzaństwa do wszelkiego zła moralnego, towarzyszącego dziejom narodu.
Potępienie SB i jej mocodawców, uzdrowienie naszej narodowej tradycji, jest obowiązkiem naszego pokolenia. Pokolenia które walczyło by naszym dzieciom przekazać Polskę wolną od komunistów.

Podpisali członkowie Zarządu SWS
i Zarządu Oddziału Warszawskiego SWS


Roman Bielański, Konrad Bieliński, Wojciech Borowik, Mirosław Chojecki, Janina Jankowska, Jacek Juzwa, Krzysztof Markuszewski, Stefan Melak, Wiktor Mikusiński, Bogumił Sielewicz, Jan Strękowski, Ewa Sułkowska-Bierezin, Jacek Szymanderski, Tomasz Truskawa, Marcin Wolski.


Na apel SWS podpisy pod Listem złożyli również:

Leszek Adamowicz – Warszawa, Artur Adamski – Warszawa, Anna Amanowicz, Krystyna Antowska-Śmigiel – Toruń, Jacek Arct – Puszcza Mariańska, Kajus Augustyniak – Łódź, Bogusław Bakuła – Poznań, Małgorzata Balasińska – Warszawa, Jadwiga Banaszewska – Wrocław, Maria Banaszewska – Wrocław, Lidia Bankowska – Poznań, Paweł Barański – Warszawa, Antoni Barcikowski – Toruń, Iwona Barczyk - Górny Śląsk, Jan Barczyk – Warszawa, Joanna Barczyk – Warszawa, Jolanta Barczyńska – Gdańsk, Tadeusz Bartczak – Szwecja, Grażyna Bartuszek – Warszawa, Aleksandra Bessert – Poznań, Wiesława Biegańska – Warszawa, Anna Bielańska – Warszawa, Czesław Bielecki – Warszawa, Wiesław Bieliński – Warszawa, Bogusław Bobula, Jadwiga Bochenek – Warszawa, Krzysztof Bochenek - Clermont-Ferrand, Małgorzata Bocheńska – Warszawa, Teresa Bochwic – Warszawa, Ryszard Bocian – Kraków, Wojciech Bogaczyk – Warszawa, Bogdan Bogulański – Skierniewice, Jadwiga Bogumił – Warszawa, Andrzej Bogusławski – Warszawa, Mariusz Bondarczuk, Grzegorz Boniecki – Gdańsk, Krystyna Borkowska – Góraszka, Krzysztof Borkowski – Warszawa, Anna Borowik – Warszawa, Adam Borowski – Warszawa, Tadeusz Boruta – Lubień, Romuald Bossakowski, Olga Braniecka – Warszawa, Piotr Bratkowski – Warszawa, Jakub Brodacki – Warszawa, Emil Broniarek – Warszawa, Zofia Broniarek – Podkowa Leśna, Katarzyna Bryczek, Natalia Bryżko-Zapór, prof. Jerzy Brzozowski – Kraków, Robert Budzyński – Poznań, Ewa Bugańska Adamowicz – Warszawa, Jan Bukowski – Poznań, Jakub Bułat –Podkowa Leśna, Ryszard Jan Burek, Izabella Byszewska – Warszawa, Piotr Byszewski – Warszawa, Adam Chajewski – Warszawa, Adam Chmielewski – Gdańsk, Roman Chmielowiec – Opalenica, Jadwiga Chmielowska – Sosnowiec, Marek Jan Chodakiewicz – Warszawa, Sławomir Chojecki – Warszawa, Barbara Cholewa-Dakowicz, Krzysztof Grzegorz Chrystowski – Warszawa, Wiesław Cichoń – Toruń, Jadwiga Cielma, Aleksander Cierniak – Górny Śląsk, Olgierd Cieślik – Górny Śląsk, Andrzej Cisek – Jabłonna, Bogdan Ciszak – Poznań, Grzegorz Cydejko, Krzysztof Czabański – Warszawa, Wojciech Czaplicki – Warszawa, Tomasz Jan Czarnik – Sztokholm, Wanda Czerniakowska – Warszawa, Marek Czernuszyn – Warszawa, Magdalena Czesnar – Warszawa, Benedykt Czuma – Łódź, Krzysztof Czuma – Warszawa, Janusz Czyż – Warszawa, Wiktor Ćwiklik – Warszawa, Andrzej Dajewski, Janusz Dakowicz, Piotr Daszkiewicz – Paryż, Andrzej Józef Dąbrowski – Nowy Jork, Jerzy Dąbrowski – Warszawa, Irena Delmar – Londyn, Iwona Derkacz, Bogdan Dębek – Parlin, New Jersey, Ewa Dębek – Parlin, New Jersey, Tomasz Dolecki – Warszawa, Włodziemierz Domagalski - Łódź, Jerzy Domżalski – Warszawa, Elżbieta Doncbach – Łódź, Janusz Dramski – Górny Śląsk, Andrzej Drogoń – Górny Śląsk, Marianna Dudek – Skierniewice, Katarzyna Dyja – Górny Śląsk, Robert Dyja – Górny Śląsk, Lech Dymarski – Poznań, Józef Dzierzbiński – Głuchów, Marian Dźwiniel – Poznań, Barbara Fabiańska – Poznań, Janusz Fatyga – Łódź, Witold Feliga – Warszawa, Adam Ferch, Krystyna Ferch, Marek Ficiński, Elżbieta Fijałkowska – Łódź, Antoni J. Filipkowski, Aleksander Fiszer – Chorzów, Maria Floryńska – Puszcza Mariańska, Janusz Fotyga – Łódź, Tomasz Franek – Górny Śląsk, Janusz Frąckiewicz – Łódź, Stanisław Fudakowski, Andrzej Gaca – Warszawa, Aleksander Gaczek – Katowice, Stanisław Gadomski – Warszawa, Paweł Gajowniczek – Oslo, Zbigniew Garwacki – Warszawa, Maciej Gawlikowski – Kraków, Stanisława Gąckin-Romecka – Skierniewice, Bogna Gąsiorowska – Warszawa, Krzysztof Gąsiorowski – Warszawa, Zbigniew Gieruń-Banaszewski – Wrocław, Jacek Giżyński – Warszawa, Ryszard Gocłowski – Sydney, Jarosław Maciej Goliszewski – Warszawa, Krzysztof Gołębowski – Toruń, Tomasz Gonet – Górny Śląsk, Krzysztof Gorczyński – Aalst, Krzysztof Gozdowski, Wiktor Górecki – Warszawa, Andrzej Górski – Warszawa, Tomasz Górski – Górny Śląsk, Antoni Grabarczyk, Małgorzata Grabowska-Kozera – Legionowo, Krzysztof Graczyk – Płońsk, Ryszard Gruda, Leszek Grzechnik – Warszawa, Zygmunt Gutowski – Warszawa, Jerzy Gzik – Łódź, Kinga Hałacińska – Warszawa, Barbara Hempel – Amsterdam, Wojciech Hempel – Łódź, Halina Hendrysiak – Poznań, Witold Hendrysiak – Poznań, Ryszard Hennel – Warszawa, Agnieszka Hennel-Brzozowska – Kraków, Adam Hlebowicz, Wacław Holewiński – Warszawa, Ewa Hołuszko – Warszawa, Andrzej Hopek – Konina, Diana Horden – Górny Śląsk, Jacek Hugo-Bader – Warszawa, Tomasz Huzarewicz – Górny Śląsk, Jacek Indelak – Łódź, Aldona Jabłońska-Klimczak – Warszawa, Jerzy Jackl – Warszawa, Maria Jackl – Warszawa, Martyna Jagieluk, Wanda Jagieluk, Barbara Janowska – Toruń, Wiesław Janowski – Toruń, Edward Janusz, Aleksandra Januszewska – Warszawa, Radosław Januszewski – Warszawa, Marek Jarosiński – Warszawa, Tadeusz Jaskulski – Sydney, Tadeusz Jedynak – Żory, Piotr Jędra, Zbyszek Jurzysta – Łódź, Anna Juzwa – Warszawa, Jacek Juzwa – Warszawa, Paweł Juzwa – Warszawa, Zbigniew Juzwa – Warszawa, Bogusław Kaczmarek – Gdańsk, Maria Antonina Kaczmarek, Paweł Kaczmarek – UE, Michał Kaczorowski, Andrzej Kalita – Warszawa, Krystyna Kalitka – Warszawa, Maria Kamińska – Skierniewice, Andrzej Kamiński – Oxelösund, Jerzy Kaniewski – Warszawa, Joanna Kapusta – Poznań, Tomasz Kapusta – Poznań, Tomas Karabela – Praha, Witold Kaszuba – Warszawa, Urszula Keller – Skierniewice, Danuta Kędzierska-Sadowska – Gdynia, Małgorzata Kiełczewska – Prusice, Andrzej Kiełczewski – Prusice, Andrzej Kiepurski – Warszawa, Paweł Kilarski – Górny Śląsk, Ewa Kipta – Lublin, Anna Grażyna Kister – Lublin, Jacek Klas, Tadeusz Klimczak – Warszawa, Jarosław Klimek, Krystyna Klinowska – Kanada, Wacław Klinowski – Kanada, Joanna Kniecicka – Warszawa, Krzysztof Knittel – Warszawa, Anna Knysok – Chorzów, Monika Kobylańska – Górny Śląsk, Barbara Kochańska – Warszawa, Piotr Kolanowski – Warszawa, Jacek Kołodziejski – Radom, Romuald Konieczny – Poznań, Zbigniew Kopczyński – Chorzów, Zbyszek Koreywo – Bouvard, Łukasz Korsak – Górny Śląsk, Łukasz Korwin, Krzysztof Kostkiewicz – Havertown, Zygmunt Kościelski, Dariusz Kowalczyk – Rybnik, Sławomir Kowalewski – Warszawa, Zbigniew Kowalewski, Jacek Antoni Kowalski – Koenigsbrunn, Witold Kowalski – Piaseczno, Paweł Kozera – Legionowo, Grzegorz Koziarski, Henryk Kozłowski – Warszawa, Stefan K. Kozłowski – Berlin, Jędrzej Krakowski – Katowice, Andrzej Krasowski – Warszawa, Marek Krawczyk – Warszawa, Michał Krawczyk – Warszawa, Stanisław M. Królak – Warszawa, Marek Krukowski – Wrocław, Jan Krusiński – Wrocław, Marek Krzemiński, Robert Krzysztoń – Warszawa, Henryk Krzyżanowski – Poznań, Bartosz Kubacki – Górny Śląsk, Aleksandra Kubisuak – Poznań, Blanka Kuczborska – Warszawa, Tomasz Kuczborski – Warszawa, Wacław Kuropatwa – Toruń, Anna Kurska – Gdańsk, Jacek Kwaśniewski – Warszawa, Waldemar Kwiatek – Górny Śląsk, Iwona Kwiecińska-Kałuża, Krzysztof Lachowski – Białystok, Krzysztof Laga – Górny Śląsk, Krystyna Laskowicz – Poznań, Jarosław Latacz – Górny Śląsk, Ryszard Latecki – Warszawa, Mirosława Lebioda – Skierniewice, Lech Kazimierz Lewandowski – Warszawa, Zbigniew Lewandowski – Warszawa, Andrzej Liberadzki – Gdańsk, Grzegorz Liese – Warszawa, Tomasz Liese – Warszawa, Jacek Lilpop – Warszawa, Grzegorz Lindenberg – Warszawa, Jadwiga Lipińska, Edward Lipkowski, Jędrzej Lipski – Górny Śląsk, Jędrzej Lipski – Katowice, Sława Lisiecka – Łódź, Adam Liwochowski – Górny Śląsk, Bogdan Lubera – Łódź, Jan Luttera – Poznań, Barbara Łaszczyńska – Warszawa, Marcin Łaszczyński – Warszawa, Grzegorz Łatuszyński, Artur Łęga – Podkowa Leśna, Marek Łochwicki – Gdańsk, Jolanta Łopuszyńska, Ewa Łosińska – Kraków, Bogdan Łoszewski – Warszawa, Piotr Łucki – Częstochowa, Mirosław Łuczka – Warszawa, Ryszard Ługowski – Warszawa, Marek Łukaniuk – Piotrków Trybunalski, Joanna Łukasiewicz-Wyrwich – Warszawa, Jan Łyczewski – Warszawa, Alina Łyduch, Konrad Łykowski – Płock, Andrzej Maciąg - Górny Śląsk, Wiesław Maciejewski – Łódź, Grzegorz Maderski – Górny Śląsk, Sabina Magierska – Lublin, Jan Magierski – Lublin, Marian Majcher – Górny Śląsk, Ryszard Majchrzak – Canberra ACT, Ryszard Majdzik – Skawina, Przemysław Majewski – Warszawa, Przemysław Maksymiuk – Warszawa, Edward Małecki – Warszawa, Małgorzata Mamajko, Szczepan Marczyński, Mirosław Markiewicz – Sosnowiec, Adam Markowski – Warszawa, Stefania Markuszewska – Warszawa, Franciszek Markuszewski – Warszawa, Ryszard Marszałek – Piaseczno, Jerzy Maselko, Krzysztof Mazowski, Wojciech Mazur – Białobrzegi, Zygmunt Mazur – Kielce, Marek Mądrzejewski – Warszawa, Katarzyna Mąkowska – Winnipeg, Anna Melon – Warszawa, Kazimierz Michalczyk – Berlin, Grzegorz Michalski – USA, Andrzej Michałowski, Adam Mielczarek – Warszawa, Bożena Mikołajczak – Poznań, Stanisław Mikołajczak – Poznań, Nina B. Milewska – Gdańsk, Elżbieta Misiak-Bremer – Warszawa, Andrzej Mitan – Grójec, Jolanta Mitan – Grójec, Karol Mitan – Grójec, Wanda Mitan – Pionki, Paweł Mleczko, Leszek Moczulski – Warszawa, Wiesław Mojzych – Barczewo, Krystyna Mokrosińska – Warszawa, Tomasz Moraczewski, Anna Morawiecka – Wrocław, Halina Morgaś – Skierniewice, Piotr Moszyński, Jan Mroczek, Ewa Mroczkowska – Magdeburg, Łukasz Mroczkowski, Paweł Mroczkowski – Magdeburg, Przemysław Mrozowski – Warszawa, Barbara Mrówczyńska, Ryszard Mueller – Toruń, Józef Musiał, Małgorzata Musiał, Marta Musiał, Wojciech Musiał, Mariusz Muskat – Sopot, Małgorzata Mutrynowska – Warszawa, Maciej Muzyczuk – Górny Śląsk, Jan Narożniak – Warszawa, Ewa Nawój – Warszawa, Wojciech Niedźwiedź – Górny Śląsk, Bogdan Nienałtowski – Gdańsk, Roman Niesiewicz – Piła, Bernard Nowak, Czesław Nowak, Andrzej Nowotny, Grzegorz Okruch – Skierniewice, Irena Olech, Iwona Olejniczak – Skierniewice, Witold Olender – Legionowo, Grzegorz Opala – Katowice, Piotr Opozda, Elżbieta Orkan Łęcka – Warszawa, Małgorzata Orzechowska – Warszawa, Michał Orzechowski – Warszawa, Andrzej Osipow, Renata Ostaszewska – Warszawa, Zbigniew Ostaszewski – Warszawa, Marzena Paczuska-Tętnik, Paweł Pakulski – Warszawa, Andrzej Pasek – Katowice, Jacek Pawłowicz – Płock, Witold Paszkowski – Warszawa, Krzysztof Pawlak – Warszawa, Paweł Perchel – Starachowice, Adam Piechowski – Warszawa, Danuta Pieniążek – Suwanee, Norman J. Pieniążek – Suwanee, Piotr Pietrasz – Górny Śląsk, Jerzy Jacek Pilchowski – East Haven, Edward Pińkowski – Łódź, Romuald Plewa, Krzysztof Antoni Plewako – Nowy Jork, Marian Plewako, Stanisław J. Plewako – Warszawa, prof. Wojciech Pluskiewicz – Zabrze, Janusz Płóciennik – Łódź, Bohdan Pociej – Podkowa Leśna, Wojciech Poczachowski – Górny Śląsk, Zdzisław Poczachowski – Katowice, Jacek Podczaski – Czosnów, Wanda Podgórzak, Wojciech Podgórzak, Jarosław Podworski – Olkusz, Kornel Poprawski – Górny Śląsk, Wojciech Przygoński – Warszawa, Antoni Pyrkosz – Zabrze, Piotr Pyzik – Górny Śląsk, Janusz Ramotowski – Wittelsheim, Józef Raszewski, Maciej Ratajczyk – Katowice, Berenika Rewicka-Ładysz, Dionizy Rewicki, Marek Ritter, Artur Rogala, Jan Rojek – Kraków, Tomasz Rojek OP – Warszawa, Zbigniew Rokicki – Mazowsze, Konrad Rokoszewski – Tarnobrzeg, Krzysztof Rolek – Gniezno, Gustaw Romanowski – Łódź, Andrzej Rosiński – Łódź, Grzegorz Rossa – Warszawa, Wojciech Rotarski – Górny Śląsk, Dariusz Rott, Jerzy Rozek – Warszawa, Barbara Różycka-Zarycka, Krystyna Ruchniewicz-Misiak, Marek Rudnicki – Chicago, Mieczysław Rudnicki – Legionowo, Józef Ruszar – Kraków, Dorota Rutkowska – Skierniewice, Barbara Rybałtowska – Warszawa, Mirosław Rybicki – Gdańsk, Mirosław Rymar – Brisbane, dr Adam Rysiewicz – Warszawa, Zbigniew Rytel – Warszawa, Marian Sadłowski – Szwecja, Elżbieta Sadowniczyk – Skierniewice, Kamil Sadowniczyk – Skierniewice, Łukasz Sady – Górny Śląsk, Tomasz Sakiewicz – Warszawa, Konrad Sałagan, Adam Sandauer – Warszawa, Janusz Sapka – Bytom, Małgorzata Sarah Neig – Berlin, Krzysztof Sas – Górny Śląsk, Andrzej Seweryn – Warszawa, Hanna Shen, Witold Sielewicz – Warszawa, Mariusz Siembiga – Katowice, Krzysztof Siemieński – Warszawa, Maria Sierotwińska-Rewicka – Kraków, Barbara Skątna – Skierniewice, Teresa Skokczylas – Warszawa, dr Leszek Skonka, Wojciech Skwira – Górny Śląsk, Halina Słojewska, Paweł Słomczyński – Warszawa, Grażyna Słupska – Toruń, Janina Słuszniak – Warszawa, Andrzej Sobieraj – Warszawa, Wiesław Sokołowski, Marianna Sopoćko – Warszawa, Krzysztof Sosna, Grzegorz Stachurski – Londyn, Leszek Stall – Warszawa, Bogusław Stanisławski – Pruszków, Jerzy Stańczak, Remigiusz Stasiak – Toruń, Krzysztof Stasiewski – Poznań, Jacek Staszelils – Warszawa, Andrzej Stawiarski – Kraków, Janusz Stawiński – Warszawa, Dorota Stec-Fus – Kraków, Iwona Stefańska, Eugeniusz Steinbach – Tarnów, Halina Stelmach – Gdynia, Jan Stelmach – Gdynia, Andrzej Stęniewski – Warszawa, Małgorzata Strękowska-Zaremba – Warszawa, Maciej Strzembosz – Warszawa, Igor Zbigniew Strzok – Antony, Tomasz Strzyżewski – Sztokholm, Marzanna Stychlerz-Kłucińska – Warszawa, Barbara Sułek-Kowalska – Warszawa, Ewa Sułkowska – Łódź, Jan Sytnik, Alojzy Szablewski – Gdańsk, Stefan Szaciłowski – Lublin, Michał Szafran – Łódź, Wiesław Szajko, Wojciech Szarama – Górny Śląsk, Leszek Szaruga – Warszawa, Maciej Szczepańczyk – Warszawa, Elżbieta Szczepańska – Australia, Jarosław J. Szczepański – Warszawa, Bartek Szewczyk – Górny Śląsk, Bartłomiej Szewczyk, Anna Szkurlat – Sztokholm, Leszek Szkurlat – Sztokholm, Tomasz Szołowski – Warszawa, Ryszard Szor – Łódź, Ewa Szprynger – Warszawa, Barbara Szubert – Chełm, płk Przemysław A. Szudek – Londyn, Piotr Szwajcer – Warszawa, Maria Szymańska – Kalifornia, USA, Maciej Szymański – Kalifornia, USA, Stanisław Szymański, Jan Szymczyk – Lublin, Ewa Śmiech – Warszawa, Łukasz Śmigasiewicz – Górny Śląsk, Stanisław Śmigiel – Toruń, Piotr Śmigielski – Górny Śląsk, Krystyna Śreniowska – Łódź, Barbara Śreniowska-Szafran – Łódź, Józef Śreniowski – Łódź, Krzysztof Świdrak – Warszawa, Tadeusz Świerczewski – Wrocław, Marcin Świerczyński – Górny Śląsk, Małgorzata Tarasiewicz – Sopot, Marcin Tatoj – Górny Śląsk, Ryszard Techmanski – Sydney, Robert Stanisław Terentiew – Warszawa, Andrzej Toborowicz – Warszawa, Andrzej Tomasik, Anna Truskolaska – Lublin, Hanna Trzaska-Durska – Warszawa, Zygmunt Trzaska-Durski – Warszawa, Jacek Trznadel – Warszawa, Barbara Tuńska – Olsztyn, Konrad Turzyński – Toruń, Wanda Ubiodor – Łocin, Tesa Ujazdowska – Londyn, Yoshiho Umeda – Warszawa, Wiesław Uptas, Anna Urbanowicz – Skierniewice, Maria Urbańczyk – Katowice, Marta Urbańska-Jaekel – Sztokholm, Marek Urbański – Niemcy, Ligia Urniaż-Grabowska – Legionowo, Ton Van Anh – Warszawa, Cezary Wach – Kraków, Marek Wach – Kraków, Bożena Walewska – Warszawa, Kryspin Waliszewski – Bydgoszcz, Andrzej Warchałowski, Konrad Warmbier, Elżbieta Wasilka, Jarosław Wasilka, Jan Waszkiewicz – Wrocław, ks. Jarosław Wąsowicz – Piła, Maciej Wąż – Sokołów Podlaski, Janina Weherstein, Allan Wej, Mieczysław Wędrowski, Mariusz Węgrzyk, Mariusz Węgrzyn – Gdańsk, Marek Wichrowski – Podkowa Leśna, Anna Widenka – Górny Śląsk, Grzegorz Widenka – Górny Śląsk, Janusz Wieczorek – Kraków, Mateusz Wierzbicki – Warszawa, Bartosz Wilczak – Górny Śląsk, Magdalena Wilczak – Górny Śląsk, Krzysztof Winnicki – Nowy Jork, Jolanta Wiśniewska – Warszawa, Jerzy Wiśniewski – Toruń, Piotr Witakowski, Paweł Witkowski – Kraków, Maciej Wojciechowski – Górny Śląsk, Kazimierz Wojtowicz, Andrzej Wolski – Paryż, Tadeusz Wołyniec – Koszalin, Łukasz Woźniak – Górny Śląsk, Iwona Wyrwich – Warszawa, Mateusz Wyrwich – Warszawa, Roman Wysiadecki – Starachowice, Aleksandra Wysocka-Siembiga – Katowice, Wiesław Jan Wysocki – Warszawa, Andrzej Wyszkowski, Aleksandra Wyszomirska – Warszawa, Maria Wyszomirska – Warszawa, Ireneusz Wyszomirski – Warszawa, Przemysław Zabierowski – Górny Śląsk, Jerzy Zagórski – Warszawa, Ewa Zając, Piotr Zarębski, Lech Zborowski – Brockton, Marek Zechowski – Graz, Maria Zielilńska – Warszawa, Marek Zieliński – Warszawa, Natalia Ziełtowska – Skierniewice, Aleksandra Ziembicka – Wrocław, Andrzej Zozula – Warszawa, Jerzy Żarnowski – Poznań, Jan Żelazny – Gdańsk, Marek Żelazny – Górny Śląsk, Tadeusz Żukowski – Poznań, Bogdan Żurek – Monachium, Mieczysław Żyła, Waldemar Żyszkiewicz – Warszawa

Ponadto pod Listem podpisały się następujące organizacje i stowarzyszenia:

1. Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział Koszalin;
2. Redakcja pisma literackiego "Trwanie";
3. Stowarzyszenie „Godność” z Gdańska
4. Stowarzyszenie Zrównoważony Rozwój - Geotermia w Polsce im. Św. Królowej Jadwigi w Łodzi;
5. Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89 - Zarząd Główny Kraków;
6. Duszpasterstwo Katolickie Żołnierzy Rezerwy Wojska Polskiego przy Kościele Garnizonowym w Łodzi;
7. Stowarzyszenie Parada Niepodległości;
8. Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Region Ziemia Radomska;
9. Ruch Rodaków - mieszkańców świata;
10. Stowarzyszenie Mała Ojczyzna, Legionowo;
Stowarzyszenie Solidarność Społeczna Łódź.dodał: Krzysiek Markuszewski komentarze [1]

Powered by News Asystent v1.5