Pełny tekst newsa:

 Konkurs na projekt scenariusza filmu o ROPCiO
Dodano: 29-12-2006, 19:18

STOWARZYSZENIE WOLNEGO SŁOWA,
KOMITET ORGANIZACYJNY
30 ROCZNICY POWSTANIA ROPCIO
oraz
MEDIA KONTAKT

ogłaszają
KONKURS NA PROJEKT FILMU DOKUMENTALNEGO

na temat
"Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela"


1. Przedmiotem konkursu jest projekt pełnometrażowego filmu dokumentalnego podejmującego temat, określony w haśle konkursu.
2. Pod pojęciem "projekt filmu" rozumie się szczegółową koncepcję scenariusza o formie i objętości wymaganej dla pełnometrażowego filmu dokumentalnego oraz eksplikację reżyserską, określającą artystyczny zamysł filmu.
3. Konkurs ma charakter otwarty. Teksty muszą być w języku polskim.
4. Projekty należy nadsyłać na adres Stowarzyszenia Wolnego Słowa (c/o Media Kontakt, ul. Wilcza 12C, 00-532 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2007 roku.
5. Projekty powinny być opatrzone godłem. W osobnej, zamkniętej kopercie opatrzonej tym samym godłem autor umieszcza swoje imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy.
6. Nadesłane projekty oceni Jury powołane przez Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Komitet Organizacyjny 30 Rocznicy Powstania ROPCiO oraz Media Kontakt.
7. Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.
8. Po rozstrzygnięciu konkursu jego organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzony projekt został zrealizowany.

dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5