Pełny tekst newsa:

 Obchody 30 rocznicy powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela
Dodano: 18-01-2007, 15:28

W dniu 14 stycznia 2007 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Honorowego 30 rocznicy powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Przewodniczącym Komitetu został Andrzej Czuma.
W skład Komitetu wchodzą: Marek JUREK - Marszałek Sejmu RP, Bogdan BORUSEWICZ - Marszałek Senatu RP, Bronisław KOMOROWSKI - Wicemarszałek Sejmu RP, ks. Witold ANDRZEJEWSKI, Jacek BARTYZEL, Benedykt CZUMA, ks. Hubert CZUMA, Jan DWORAK, Adam DZIEWIĄTKOWSKI, ks. Feliks FOLEJEWSKI, Maciej GRZYWACZEWSKI, Aleksander HALL, Józef M. JANOWSKI, Kazimierz JANUSZ, Romana KAHL-STACHNIEWICZ, Piotr KRAWCZYK, Janusz KRZYŻEWSKI, Stanisław KUSIŃSKI, Andrzej LEWANDOWSKI, ks. Stanisław MAŁKOWSKI, Tomasz MICKIEWICZ, Emil MORGIEWICZ,
Marek MYSZKIEWICZ-NIESIOŁOWSKI, Andrzej NASTULA, Andrzej OSTOJA-OWSIANY, Stanisław PALCZEWSKI, ks. Bohdan PAPIERNIK, Antoni PIETKIEWICZ, Marian PIŁKA, Adam PLEŚNAR, Janusz ROŻEK, Arkadiusz RYBICKI, Zbigniew SEKULSKI, Zbigniew SIEMIŃSKI, ks. Bronisław SROKA, Edward STANIEWSKI, Kazimierz ŚWITOŃ, Tadeusz SZCZUDŁOWSKI, Tadeusz SZOZDA, Jan TARNOWSKI, Piotr TOMCZAK, Mieczysław USTASIAK, Adam Feliks WOJCIECHOWSKI,
Andrzej WOŹNICKI, Jacek ZAKRZEWSKI, Jan ZAPOLNIK.
Przygotowania do obchodów koordynuje Komitet Organizacyjny w składzie: Andrzej CZUMA, Jan DWORAK, Emil MORGIEWICZ.
Biuro Organizacyjne (SWS): ul. Foksal 3/5; 00-366 Warszawa, tel. 022-828-52-52;
Wojciech Borowik - tel. kom. 0-602-259-636, e-mail: w.borowik@sws.org.pl.
Całością przygotowań i organizacją obchodów kieruje Komitet Organizacyjny we współpracy ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa. Oprócz SWS współorganizatorami są: IPN, Ośrodek KARTA oraz Kancelaria Sejmu RP.
Komitet Honorowy zwrócił się do Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego o objęcie obchodów patronatem.

Projekt przebiegu obchodów:

piątek, 23 marca
- złożenie kwiatów na grobach uczestników Ruchu w całej Polsce

sobota, 24 marca
- otwarcie wystawy poświęconej ROPCiO na Uniwersytecie Warszawskim lub na Placu Zamkowym
- uroczyste otwarcie sesji IPN – 1 dzień, Uniwersytet Warszawski
Panele:
1. Rola i miejsce ROPCiO wśród nurtów opozycji PRL – historycy
2. Rada Sygnatariuszy („Opinia”, Łódź, Lublin)
3. Środowiska lokalne (Łódź, Szczecin, Kalisz), WZZ
- uroczyste spotkanie w Pałacu Prezydenckim, lub w innym miejscu, całej opozycji przedsierpniowej, a szczególnie ROPCiO
- nadanie odznaczeń
- koncert okolicznościowy

niedziela, 25 marca
Sesja IPN – 2 dzień, Uniwersytet Warszawski
1. RMP
2. KPN i RWD
3. ROPCiO i Kościół
- Msza św. w intencji zmarłych członków ROPCIO

Działania towarzyszące uroczystościom z okazji 30 rocznicy powstania ROPCiO:
- Film dokumentalny na temat ROPCiO
- Przygotowanie dodatku na temat ROPCiO do „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” lub „Gazety Wyborczej”
- Przygotowanie strony internetowej.
- Przygotowanie i wydanie publikacji pokonferencyjnej.
- Prezentacja wystawy w innych miastach Polski.
- Przygotowanie katalogu wystawy i materiałów do teczek konferencyjnych.
- Organizacja i przeprowadzenie lekcji w szkołach na temat ROPCiO.
- Przygotowanie okolicznościowej wystawy w Sejmie.
- Przeprowadzenie badań ankietowych uczestników obchodów.


dodał: SWS komentarze [1]

Powered by News Asystent v1.5