Pełny tekst newsa:

 PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE W 2006 R.
Dodano: 02-02-2007, 15:16

W 2006 roku Stowarzyszenie Wolnego Słowa zorganizowało lub współorganizowało:

1. Pierwsze od 1989 r. spotkanie uczestników ruchu „Wolność i Pokój”, styczeń 2006 r.,
(finansowanie – wygrany konkurs w Narodowym Centrum Kultury).

2. Obchody 25 lecia strajków studenckich w Łodzi, które doprowadziły do rejestracji NZS, luty 2006 r., obchody były realizowane przez Zarząd SWS we współpracy z Oddziałem Łódzkim SWS,
(finansowanie – Urząd Miasta Łodzi)

3. Koncert na rynku Nowego Miasta w Warszawie, z udziałem muzyków białoruskich i polskich, wspierający opozycję białoruską na tydzień przed wyborami prezydenckimi na Białorusi, marzec 2006 r.,
(finansowanie – wpłaty celowe osób fizycznych)

4. Projekt - Słownik „Niezależni dla kultury 1976 – 89”, zawierający 6 tys. not biograficznych wybitnych działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego zamieszczonych na naszej stronie internetowej, maj – grudzień 2006 r,
(finansowanie – ze środków pozyskanych w Narodowym Centrum Kultury).

5. „Dni Wolnego Słowa”, pod patronatem honorowym Marszałka Senatu RP, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Spraw Zagranicznych. W ramach Dni odbyła się m.in.: wystawa druków niezależnych z Polski i innych krajów Europy Środkowej w Bibliotece Narodowej, wystawa sztuki niezależnej w Domu Kultury Śródmieście, konferencja naukowa na Uniwersytecie Warszawskim, maj – czerwiec 2006 r.,
(finansowanie – ze środków uzyskanych w wyniku konkursu od m. st. Warszawy)

6. „Spotkanie po latach”, czyli dwa koncerty okolicznościowe utworów powstałych w kręgu kultury niezależnej w latach PRL, czerwiec 2006 r.
(finansowanie – ze środków uzyskanych w wyniku konkursu od m. st. Warszawy)

7. Festyn w 30 rocznicę wystąpień robotniczych w Ursusie, a także sesję naukową przypominającą wystąpienia robotnicze w czerwcu 1976 oraz pomoc represjonowanym robotnikom, czerwiec 2006 r.,
(finansowanie – ze środków uzyskanych w wyniku konkursu od m. st. Warszawy oraz NCK)

8. Projekt opracowania 600 not biograficznych łodzian zasłużonych w działaniach opozycji antykomunistycznej w latach 1976 - 89, wrzesień – grudzień 2006 r., Zadanie zostało zrealizowane przez Oddział Łódzki SWS.
(finansowanie – Urząd Miasta Łodzi)

9. Realizacja filmu dokumentalnego na temat Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, styczeń – wrzesień 2006. Film, zrealizowany na podstawie scenariusza, który wyłoniono w wyniku konkursu ogłoszonego przez SWS i „Media Kontakt”, został wyemitowany we wrześniu 2006 r. w TVP.
(finansowanie – TVP S.A. i Narodowe Centrum Kultury)

10. Obchody 30 rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników pod honorowym patronatem Prezydenta RP. W programie obchodów było odwiedzenie grobów członków KOR i msza św. w ich intencji, konferencja na Uniwersytecie Warszawskim, otwarcie wystawy w Senacie RP poświęconej zmarłym członkom KOR oraz wystawy poświęconej KOR na głównym dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorami obchodów byli, m.in.: Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Senatu RP, MSWiA, IPN, Uniwersytet Warszawski, wrzesień 2006 r.,
(finansowanie – Narodowe Centrum Kultury, MSWiA, Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego, Polkomtel S.A., Trias spółka z o.o.)

11. Konferencję naukową, pt.: „Opór społeczny na Mazowszu, 13 grudnia 1981 – 4 czerwca 1989” (październik 2006), której rezultatem było wydanie i prezentacja 19 grudnia 2006 r. albumu o tym samym tytule
(finansowanie – ze środków uzyskanych w wyniku konkursu z Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego)

12. Konferencję „CHLEB i WOLNOŚĆ”, której celem była prezentacja sytuacji w Wietnamie oraz przedstawienie działań opozycji demokratycznej w tym kraju w kontekście nasilającej się fali społecznych protestów, październik 2006 r.,
(finansowanie – z wpłat osób fizycznych)

13. Realizację filmu dokumentalnego pt.: „Kazimierz Pułaski – bohater dwóch narodów”, wrzesień – grudzień 2006 r.,
(finansowanie – ze środków uzyskanych w wyniku wygranego konkursu ogłoszonego przez MON)

14. Kilka spotkań wspólnie z IPN, poświęconych m.in. lustracji, „Ketmanowi” i „Monice”, stanowi wojennemu itp.

Przedstawiciele SWS brali udział w pracach Nadzwyczajnej Komisji Sejmu RP, która zajmowała się pracami nad kształtem ustawy lustracyjnej.

Większość wymienionych działań SWS było możliwe do realizacji dzięki temu, że wnioski konkursowe zostały wysoko ocenione przez instytucje finansujące (zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym). Zrealizowane projekty zostały prawidłowo rozliczone, co dało podstawę do ubiegania się o kolejne dotacje w roku 2007.

Składane do tej pory wnioski zostały głównie opracowane i rozliczone przez biuro SWS – mamy nadzieję, że w roku bieżącym powstanie więcej projektów, które będą realizowane w wyniku inicjatywy poszczególnych członków SWS (w tym również spoza Warszawy).

Wojciech Borowik - Sekretarz Zarządu SWS

dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5