Pełny tekst newsa:

 prośba o podpisywanie listu
Dodano: 04-04-2007, 12:09

Prosimy o podpisywanie, drogą internetową, poniższego listu. Akces można zgłosić na adres:
tonvananh@interia.plWarszawa dnia 10 marca 2007 roku

Premier Socjalistycznej Republiki Wietnamu
Nguyen Tan Dung

My, niżej podpisani stanowczo protestujemy przeciwko pozbawianiu wolności ludzi, których jedynym przewinieniem jest korzystanie z przynależnych człowiekowi praw i dopominanie się o respektowanie praw innych.

Domagamy się przestrzegania przez pański rząd ustaleń, zawartych w międzynarodowych paktach praw człowieka, ratyfikowanych przez Socjalistyczną Republikę Wietnamu. Domagamy się zapewnienia wolności związkowych wedle litery konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Domagamy się poszanowania wolności sumienia i wyznania.

Oczekujemy wejścia przez władze Socjalistycznej Republiki Wietnamu na drogę dialogu ze społeczeństwem i podjęcia kroków w kierunku urzeczywistnienia demokratycznego ładu i zasad państwa prawa. Za niezbędny pierwszy krok w tym kierunku uważamy bezzwłoczne zwolnienie wszystkich więźniów politycznych i religijnych, w tym aresztowanych w ostatnich dniach pani Le Thi Cong Nhan, księdza Tadeo Nguyen Van Ly i pana Nguyen Van Dai. Żądamy z całą mocą natychmiastowego zwolnienia tych osób i zaniechania kampanii oszczerstw pod adresem ich i innych działaczy niezależnych.

dodał: Krzysiek Markuszewski komentarze [2]

Powered by News Asystent v1.5