Pełny tekst newsa:

 Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Dodano: 05-05-2007, 22:11

Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją grupującą w kraju i za granicą dawnych działaczy opozycji niepodległościowej i podziemia solidarnościowego. Mamy poczucie, że skutki naszych działań zakończonych sukcesem daleko wykroczyły poza granice Rzeczypospolitej.

Z satysfakcją przyjmujemy inicjatywę Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zmierzającą do pozbawienia b. pracowników tajnych służb przywilejów emerytalnych i rentowych..."za okres ich pracy w UB i SB".
Mamy nadzieję, że również nasi Przyjaciele będący parlamentarzystami wesprą te działania.

Członkowie Stowarzyszenia i nasi sympatycy od dawna domagali się realizacji tego zamierzenia.
Nie mamy wątpliwości, że w sposób bezpośredni w utrwalanie podległości Polski od obcego mocarstwa i w zwalczanie demokratycznych dążeń obywatelskich zaangażowani byli ci np. sędziowie i prokuratorzy, którzy wnioskowali o karanie za działalność niepodległościową i ferowali w tych sprawach represyjne wyroki. Tymczasem doszło do absurdalnej sytuacji: ludzie, których służba była dla kraju szkodliwa, zostali wynagrodzeni świadczeniami emerytalnymi znacznie przekraczającymi przeciętne krajowe. Opłacani sowicie byli również za to, że udaremniali wypracowanie poborów i emerytur adekwatnych do umiejętności tym, którzy działali dla dobra Polski.

Mieli oni całkowicie zamknięte możliwości zapracowania na wyższe emerytury, co więcej: częstokroć przywitali narodziny III Rzeczpospolitej ze zrujnowanym zdrowiem, karierą zawodową i życiem osobistym. Nierzadko dziś żyją w ubóstwie, a nawet w skrajnej nędzy. Na straży porządku, który do tego doprowadził, stali właśnie ci uprzywilejowani. Idzie więc nie o karę, ale o weryfikację zasług leżących u podstaw określania wysokości emerytur.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa z liczy na moralne i materialne zadośćuczynienie oczekiwaniom byłych działaczy opozycji i podziemia. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jeszcze raz potwierdza swe zdecydowane poparcie dla idei lustracji ufając, że niedociągnięcia obecnego kształtu obowiązującej ustawy - zwłaszcza te, które godzą w wolne słowo - będą usunięte, a sama lustracja skutecznie przeprowadzona." Chcielibyśmy przy tym, aby udostępnianie zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, odbywało się tak, by informacje o życiu prywatnym ofiar, których oni lub pełnomocni spadkobiercy nie zechcą ujawnić, ujawniane nie były. Czas trwania takiego ograniczenia może być określony ustawowo.

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa
5 maja 2007 r.

dodał: Krzysiek Markuszewski komentarze [2]

Powered by News Asystent v1.5