Pełny tekst newsa:

 zmarł Zdzisław Zwoźniak
Dodano: 10-05-2007, 13:39

We wtorek 2 maja 2007 odszedł od nas w wieku 77 lat Zdzisław Zwoźniak, ceniony pisarz, wybitny dziennikarz, który znaczną część swojego zycia poświęcił działalności opozycyjnej, aktywnie uczestnicząc w walce o wolną Polskę, a także chroniąc pamięć o Solidarności i spisując świadectwo tamtych czasów w formie zeszytów historycznych.
Był to jednak przede wszystkim człowiek wielkiego umysłu, a przy tym niezwykle skromny.
Zdzisław Zwożniak urodził się 5.VII 1929 roku w Sosnowcu. W latach 50-tych i 60-tych studiował na Uniwesytecie Wrocławskim, a później Jagiellońskim. Był żonaty, żona Renata Prawdzic Rudzka zmarła po długiej chorobie w 1997 roku.
Pracę dziennikarską rozpoczął w „Tygodniku Katolickim” ówcześnie redagowanym przez Tadeusza Mazowieckiego. Następnie pracował- jako publicysta oraz sekretarz redakcji- w „Panoramie” i „Gościu Niedzielnym”, aż do końca działalności zawodowej.
Był członkiem „Solidarnosci” od wrzesnia 1980 roku. W związku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej przy Śląskim Wydawnictwie Prasowym RSW „Prasa-Książka-Ruch” w Katowicach.Redagował również biuletyn publicystyczny Zarządu Regionu MZK „Wprost”, a następnie od 1981 roku został redaktorem naczelnym tygodnika „Solidarność Jastrzębie”.
Internowany 13 grudnia 1981 roku przebywał w areszcie Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach, a później w obozie dla internowanych w Jastrzębiu Szerokiej. Choroba i operacja stały się przyczyną do zwolnienia z internowania 10 maja 1982 roku.
Pracując w „Gosciu Niedzielnym” należał do grona bliskich współpracowników Jerzego Buzka, uczestnicząc w pracach podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej Regionu jako „Bogdan”.
Od 1985-89 roku redagował dwumiesięcznik społeczno-kulturalny „Jesteśmy”, wydawany przy współpracy z podziemną RKW i Komitetem Kultury Niezależnej, którego był przewodniczącym. W 1986 roku założył Oficynę Śląską, kierując nią do czasu jej rozwiązania w 1990 roku. W 1989-90 działał w Komitecie Obywatelskim „S”. Był przewodniczącym Tymczasowego Komitetu koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Twórczych w Katowicach, rezygnujac z tej funkcji w 1990 roku. Zawsze pracował społecznie, nie pobierając z racji pełnionych funkcji żadnych wynagrodzeń.
Dorobek literacki Zdzisława Zwoźniaka świadczy o jego wszechstronnych zainteresowaniach i szerokiej wiedzy wspominając chociażby jego trzy dzieła popularnonaukowe „Alchemia”, „Kalendarze” i Alter ego dla każdego”. W czasach działalności opozycyjnej pisał książki wydawane w drugim obiegu „Refleksję o wolności i kulturze”, „Jak rodziła się Solidarność-Region Śląsko Dąbrowski 1980-81”.Pod pseudonimem Aleksandra Mirskiego powstał szkic historyczny „Zbrodnie, o których nie wolno zapomnieć”.Wraz z Włodzimierzem Kapczyńskim pod kryptonimem Ka-Zet wydał zbiór wierszy i piosenek stanu wojennego Regionu Śląsko Dąbrowskiego pt’”…póki mu żyjemy”.
Zdzisław Zwożniak był także człowiekiem o nieprzeciętnym poczuciu humoru, co znalazło odbicie w jego póżniejszych pracach-zbiorze wierszyków „Ku pamięci” oraz w książce „Niezwykłe!Nieprawdopodobne!Nie z tej ziemi!”.
Od 1995 roku redagował „Zeszyty Historyczne Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej”.
Był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich od 1957 roku. Nigdy nie należał do żadnej partii.
Zapamiętamy Zdzisława jako energicznego i niezwykle pogodnego człowieka, który do ostatnich chwil zaskakiwał świeżością umysłu.
Żegnamy dzisiaj człowieka wybitnego. Prawdziwego społecznika, który jak wiele niezwykłych postaci nie został naprawdę doceniony.
Żegnam Zdzisława w imieniu Tych którzy mieli szczęście go poznać.

Jerzy Sołowiej

Jest to treść planowanej mowy pożegnalnej

Prezydent Lech Kaczyński postanowieniem z 9 maja br. pośmiertnie odznaczył Zdzisława Zwoźniaka Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski


km.

dodał: Krzysiek Markuszewski komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5