Pełny tekst newsa:

 nabór ławników sądowych w Warszawie
Dodano: 12-06-2007, 16:13

Do 30 czerwca br. przeprowadzany jest nabór ławników do warszawskich sądów. Każdy zainteresowany tą funkcją musi mieć poparcie 25 obywateli mających prawa wybrcze, lub stowarzyszeń i organizacji związkowych.

Obowiązki ławnika polegają na braniu udziału w dwóch rozprawach, w składzie sądu karnego, lub sądu pracy, miesięcznie. Za czas poświęcony uczestnictwu w sądzie przysługują rekompensaty finansowe.

Kandydaci na ławników nie mogą być karani (w rozumieniu prawa, czyli przedawnienia itp.), choć oczywiście ewentualne kary sądów komunistycznych za działalność niepodległościową są raczej przesłanką za wskazaniem na ławnika. Nadto ławnicy muszą się cieszyć nieposzlakowaną opinią. Wymagane jest minimum wiek trzydziestu lat.

Jeśli choć kilka osób będących członkami SWS zamieszkałych, lub od roku zatrudnionych w Warszawie zgłosi się, to Oddział Mazowiecki SWS podejmie starania o sfinansowanie szkolenia.

Serdecznie zachęcamy do kandydowania na funkcje stołecznych ławników. Zainteresowanych proszę o nadsyłanie postów na adres: janprowincjusz@pczta.onet.pl

dodał: Krzysiek Markuszewski komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5