Pełny tekst newsa:

 list w sprawie Franka Wiaczorki
Dodano: 02-08-2007, 13:47

Wczoraj został skazany na 7 dni więzienia 19-letni działacz opozycji Franek Viaczorka, bohater filmu "Lekcja białoruskiego". Zwracamy się z prośbą o pomoc w akcji na rzecz jego uwolnienia i przestrzegania praw człowieka na Białorusi. W załączeniu przesyłamy wzorzec maila który należy wysłać do władz w Mińsku.

Imię i nazwisko / Name and surname / Імя, прозвішча:
Miasto / City / Горад:
Kraj / Coutry / Краіна:

Protestuję przeciwko aresztowaniu i skazaniu na 7 dni więzienia młodego działacza opozycji demokratycznej na Białorusi Franka Viaczorki. Jedyną „winą” Franka jest pragnienie wolności i demokracji w jego kraju. Żądam natychmiastowego uwolnienia Franka. Żądam zaprzestania dręczenia opozycji demokratycznej, żądam przestrzegania praw człowieka, przywrócenia wolności słowa i działalności politycznej na Białorusi.

Zhyvie Bialorus!!!!!! (Niech żyje Białoruś!!!)


I protest against the arrest and sentencing to 7 days of prison of Franak Viačorka, the young activist of the democratic opposition in Belarus. Franak’s only ‘guilt’ is the desire of freedom and democracy in his country. I demand Franak’s immediate release. I demand stopping the democratic opposition’s oppression, I demand respecting the human rights, restoring the freedom of speech and of political activity in Belarus.

Zhyvie Bialorus!!! (Long live Belarus!!!)Я, пратэстую супраць арышту і асуджэння на 7 сутак турмы маладога дзеяча апазіцыі Франака Вячоркі. Адзіная “віна” Франака – у тым, што ён прагне свабоды і дэмакратыі ў сваёй краіне. Патрабую найхутчэйшага вызвалення Франака. Патрабую спынення пераследу беларускай дэмакратычнай апазіцыі, патрабую захавання правоў чалавека, свабоды слова і палітычнай дзейнасці ў Беларусі.

Жыве Беларусь!


Prosimy o wysłanie maila do biura prasowego Łukaszenki: press@president.gov.by - oraz do wiadomości ojca Franka (działacza opozycji demokratycznej na Białorusi) vincuk@yahoo.com

Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.

Katarzyna Pergół
Studio Filmowe Everest
plac Zwyciestwa 2d, nr 2
90-312 Łódź
tel./fax: 042 676 75 41
tel. 0609 333 407

dodał: Krzysiek Markuszewski komentarze [2]

Powered by News Asystent v1.5