Pełny tekst newsa:

 Przypominamy o Walnym Zgromadzeniu 22 września br. Nowe materiały na Walne
Dodano: 17-09-2007, 18:19

Warszawa, 30 lipca 2007 r.

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 22 września 2007 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 12.00, w drugim terminie na godz. 12.15.

Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli)
Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:
1)sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu Stowarzyszenia,
2) informacja o sytuacji finansowej Stowarzyszenia, przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za 2006 rok,
3) Zmiany w statucie Stowarzyszenia,
4) program działania Stowarzyszenia na najbliższy rok
5) wolne wnioski.

Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zamieszczane będą na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl.

Przypominamy jednocześnie o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku Pekao S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

Prezes Zarządu
Mirosław Chojecki

Kalendarium wydarzeń:
wrzesień 2006 – wrzesień 2007


Odnotowaliśmy już blisko 180 tys. wejść na stronę internetową Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

W dniach 22 – 24 września 2006 r. pod honorowym patronatem Prezydenta RP, oraz pod patronatem medialnym TVP SA, Polskiego Radia S.A., Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej i Więzi, zorganizowaliśmy uroczyste obchody 30. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. Program obchodów obejmował, m.in. odwiedzenie grobów zmarłych członków i współpracowników KOR, mszę św. w ich intencji, konferencję na Uniwersytecie Warszawskim pt.: „Działania Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR 1976 – 1980”, otwarcie wystawy w Senacie RP poświęconej zmarłym członkom KOR oraz wystawy poświęconej KOR na głównym dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, odsłonięcie kamienia pamiątkowego poświęconego Jackowi Kuroniowi. W trakcie obchodów Prezydent RP odznaczył członków i współpracowników KOR. Odbyło się też spotkanie uczestników konferencji z Wicepremierem i Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – Ludwikiem Dornem. Ukazał się dodatek n/t KOR do Rzeczpospolitej. Od września do grudnia były prowadzone lekcje w szkołach ponadgimnazjalnych n/t KOR. Współorganizatorami obchodów byli, m.in. Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Senatu RP, MSWiA, IPN, Uniwersytet Warszawski. Wystawa poświęcona KOR była prezentowana później, m.in. w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim.

16 października 2006 r. zorganizowaliśmy konferencję naukową, pt.: „Opór społeczny na Mazowszu, 13 grudnia 1981 – 4 czerwca 1989”, której rezultatem było wydanie i prezentacja 19 grudnia 2006 r. albumu o tym samym tytule.

W dniach 28 i 29 października 2006 r. współorganizowaliśmy w Warszawie konferencję „CHLEB i WOLNOŚĆ”, której celem była prezentacja sytuacji w Wietnamie oraz przedstawienie działań opozycji demokratycznej w tym kraju w kontekście nasilającej się fali społecznych protestów. Powołany został wietnamski Komitet Obrony Robotników.

Od września do grudnia 2006 Stowarzyszenie realizowało film dokumentalny pt.: „Kazimierz Pułaski – bohater dwóch narodów”.

Od września 2006 r. Stowarzyszenie przygotowywało, remontowało i adaptowało nową siedzibę Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 7, w której będzie można obejrzeć stałą wystawę multimedialną „Opozycja antykomunistyczna 1976 – 1989” przygotowaną przez SWS.

7 października 2006 r. z inicjatywy łódzkiego oddziału SWS odbyło się w Łodzi drugie spotkanie opozycji przedsierpniowej.

11 października 2006 r. SWS zainicjowało list otwarty do rosyjskich demokratów w związku z zabójstwem Anny Politkowskiej. Podpisało się 475 osób.

16 października 2006 r. SWS inicjuje list otwarty do władz RP w sprawie pozbawienia członków WRON i Rady Państwa stopni oficerskich, tytułów honorowych, odznaczeń i wszelkich przywilejów z racji pełnionych funkcji.

26 października 2006 r. – otwarcie naszej wystawy KORowskiej w Szczecinie (inicjatywa szczecińskiego IPN) oraz spotkanie członków i sympatyków SWS – utworzenie komitetu organizacyjnego SWS w województwie zachodniopomorskim. Ze strony Zarządu SWS udział wzięli Mirosław Chojecki i Wojciech Borowik.

7 listopada 2006 r. – w Poznaniu powstał komitet organizacyjny wielkopolskiego oddziału Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Na zebraniu obecny był Mirek Chojecki.

13 – 17 listopada 2006 r. – pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy Kazimierza Marcinkiewicza oraz Stowarzyszenia Wolnego Słowa odbył się w Warszawie Tydzień Praw Człowieka w Azji.

4 grudnia 2006 r. – spotkanie środowisk opozycji antykomunistycznej z Białorusi, Czeczenii, Wietnamu oraz członków SWS. Powstaje idea zwołania w 2007 roku kongresu opozycji antytotalitarnych z całego świata.

5 grudnia 2006 r. – Zarząd SWS i Zarząd oddziału warszawskiego SWS inicjuje apel do Prezydenta RP o podjęcie kroków celem uznania SB za organizację przestępczą. Podpisało się blisko 1000 osób.

14 grudnia 2006 r. w sali konferencyjno – wystawienniczej IPN w Warszawie miała miejsce debata „Co zdarzyło się 25 lat temu?”. Organizatorami debaty byli: IPN, ośrodek Karta, SDP oraz SWS.

18 grudnia 2006 r. odbyła się promocja książki „Czerwiec 1976 w Ursusie”, której współwydawcą było Stowarzyszenie Wolnego Słowa.

19 grudnia 2006 r. miała miejsce promocja publikacji wydanych przez SWS – książki „Śpiący Rycerze” i albumu „Opór społeczny na Mazowszu 13 grudnia 1981 – 4 czerwca 1989”.

29 grudnia 2006 r. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Komitet Organizacyjny Obchodów 30. rocznicy powstania ROPCiO oraz Media Kontakt ogłosiły konkurs na projekt scenariusza filmu dokumentalnego o Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

22 stycznia 2007 r. – spotkanie członków SWS z wiceprezes IPN Marią Dmochowską i kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Januszem Krupskim n/t Ustawy Kombatanckiej w warszawskiej Cafe Radio.

30 stycznia 2007 r. – w Warszawie, w Domu Spotkań z Historią, prezentacja wydanej przez SWS książki pod red. Adama Mielczarka „Śpiący rycerze. Szeregowi działacze warszawskiego podziemia wydawniczego lat osiemdziesiątych”.

3 lutego 2007 r. w Toruniu odbyło się zebranie założycielskie toruńskiego oddziału SWS. W zebraniu uczestniczył członek Zarządu SWS Wojciech Borowik.

W dniach 23 - 26 marca 2007 r. Stowarzyszenie Wolnego Słowa zorganizowało obchody 30. rocznicy powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W programie obchodów msza św. w intencji uczestników ROPCiO, dwudniowa konferencja na Uniwersytecie Warszawskim, otwarcie wystawy poświęconej ROPCiO przy ulicy Chmielnej, koncerty okolicznościowe (w Sejmie RP i lokalu SWS), spotkanie uczestników Ruchu z Marszałkiem Sejmu w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Ukazał się dodatek n/t ROPCiO do Gazety Wyborczej. Współorganizatorami obchodów byli, m.in.: Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Senatu RP, KARTA, IPN.

20 – 21 kwietnia 2007 r. Stowarzyszenie Wolnego Słowa wspólnie z Instytutem Paderewskiego, oraz International Society for Human Rights zorganizowało seminarium „Prawa człowieka we współczesnym świecie” w lokalu SWS przy ul. Marszałkowskiej 7.

11 maja 2007 r. – inauguracja Galerii Wolnego Słowa – wernisaż Zbigniewa Macieja Dowgiałło „Zarżnięcie Wrony”.

18 maja 2007 r. z okazji rocznicy pierwszej audycji Rozgłośni Polskiej RWE Stowarzyszenie Wolnego Słowa i dziennikarze RWE zorganizowali spotkanie „RWE w polityce polskiej i międzynarodowej”.

23 maja 2007 r. SWS i warszawski klub Gazety Polskiej w lokalu SWS zorganizowali projekcję filmów dokumentalnych Grzegorza Brauna.

24 maja 2007 r. – oświadczenie Zarządu SWS w sprawie lustracji.

30 maja 2007 r. SWS i warszawski klub Gazety Polskiej zorganizowali w lokalu SWS spotkanie z Jerzym Targalskim.

W dniach 2 – 3 czerwca 2007 r. Stowarzyszenie Wolnego Słowa zorganizowało, podobnie jak w ubiegłych latach, Dni Wolnego Słowa 2007. W programie „Dni” znalazło się m.in.: konferencja popularno-naukowa, wystawa prezentująca dorobek niezależnego ruchu wydawniczego „XXX lat minęło” oraz wydanie Bibuły nr 5. Tego samego dnia odbył się także Przegląd piosenki niezależnej „Spotkanie po latach 2007”. W ramach obchodów Dni Wolnego Słowa członkowie naszego Stowarzyszenia prowadzili w szkołach średnich lekcje poświęcone historii opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego.

W dniu 3 czerwca 2007 r. Stowarzyszenie przygotowało obchody 30. rocznicy powstania Niezależnej Oficyny Wydawniczej, pierwszego i największego w całej Europie Śr. – Wsch. wydawnictwa działającego poza komunistyczną cenzurą. W programie konferencja, koncert.

14 czerwca 2007 r. w Ośrodku Kultury Arsus w Ursusie odbyła się promocja albumu „Czerwiec 1976 w Ursusie”, którego współwydawcą było SWS.

22 czerwca 2007 r. – przy murze Cytadeli Warszawskiej odbył się organizowany przez SWS koncert „Pytam o wolność”.

23 czerwca 2007 r. w lokalu SWS przy ul. Marszałkowskiej 7 odbyło się spotkanie środowiska CDN.

27 czerwca 2007 r. SWS i warszawski klub Gazety Polskiej zorganizowali w lokalu SWS spotkanie z p. Bogdanem Kasprowiczem.

28 czerwca 2007 r. SWS i warszawski klub Gazety Polskiej zorganizowali w lokalu SWS spotkanie z Krzysztofem Czabańskim, Prezesem Polskiego Radia S.A.

W dniach 10 – 31 sierpnia 2007 r. była prezentowana wystawa „Bibuła – od wolnego słowa do wolności” w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Obejrzało ją blisko 25 tys. osób. Ekspozycja była poświęcona wydawnictwom niezależnym i podziemnym z okresu PRL, a powstała z okazji 30. rocznicy powstania Niezależnej Oficyny Wydawniczej, pierwszego i największego w całej Europie Śr. – Wsch. wydawnictwa działającego poza komunistyczną cenzurą. Wystawa zorganizowana wspólnie ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta – Muzeum Komunizmu.

4 września 2007 r. – Konferencja prasowa Aleksandra Milinkiewicza w lokalu SWS.

5 września 2007 r. – spotkanie w lokalu SWS Klubu Prawicy.net. z Januszem Korwin Mikke.

7 września 2007 r. – odbył się w lokalu SWS koncert Pawła Piekarczyka.

14 września 2007 r. – pikieta SWS pod Belwederem w związku z przyjazdem Premiera komunistycznego Wietnamu.


16 września 2007 r. – w lokalu SWS odbyło się spotkanie w rocznicę śmierci Tolka Lawiny.

Od 18 września 2007 r., w lokalu SWS przy ul. Marszałkowskiej 7, co wtorek w godz. 16.00 – 17.00, będą odbywały się dyżury prawnika. Z jego porad będą mogli skorzystać bezpłatnie członkowie i sympatycy SWS.

20 września 2007 r. – spotkanie przedstawicieli CSSO (organizacje z całego świata wspierające Solidarność w okresie 1981-89) współorganizowane przez SWS.

Wojciech Borowik
Sekretarz Zarządu SWS

Informacja o dotacjach, darowiznach otrzymanych
przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa


projekt: Opracowanie i wydanie publikacji na temat współczesnych losów szeregowych działaczy warszawskiego „solidarnościowego” podziemia z lat 80
podpisana umowa: 16.09.2005r. pomiędzy SWS a m.st. Warszawa
kwota: 40 000,00 zł
otrzymane środki: 29.09.2005r. – 20.000,00 zł; 25.11.2005r. – 20.000,00 zł
projekt rozliczony

projekt: Dni Wolnego Słowa
podpisana umowa: 21.04.2006r. pomiędzy SWS a m.st. Warszawa
kwota: 94 500,00 (podzielona na 2 transze: I – 50 000,00 zł, II - 44 500,00 zł)
otrzymane środki: I transza – 27.04.2006r.
projekt rozliczony

projekt: Słownik „Niezależni dla kultury 1976 – 89”
podpisana umowa: 26.04.2006r. pomiędzy SWS a Narodowym Centrum Kultury
kwota: 122.200,00
otrzymane środki: 10.05.2006r.
projekt rozliczony

projekt: Obchody rocznicy protestów w czerwcu 1976 w Ursusie
podpisana umowa: 10.05.2006r. pomiędzy SWS a m.st. Warszawa
kwota: 25 000,00 zł
otrzymane środki: 23.05.2006r.
projekt rozliczony

projekt: Uroczystości i festyn z okazji XXX rocznicy protestu robotniczego w Ursusie
podpisana umowa: 24.05.2005r. pomiędzy SWS a Narodowym Centrum Kultury
kwota: 10 000,00 zł
otrzymane środki: 20.06.2006r.
projekt rozliczony

projekt: Spotkanie po latach 2006
podpisana umowa: 26.05.2006 r. pomiędzy SWS a m.st. Warszawa
kwota: 30 000,00 zł
otrzymane środki: 9.06.2006
projekt rozliczony w kwocie 29.500,00 zł

projekt: Opracowanie not biograficznych łodzian zasłużonych w działaniach opozycji antykomunistycznej w latach 1976 – 89
podpisana umowa: 25.08.2006 r. pomiędzy SWS a Miastem Łodzią
kwota: 30 000,00 zł
projekt rozliczony

projekt: Obchody 30 rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników
podpisana umowa: 31.08.2006 r. pomiędzy SWS a Narodowym Centrum Kultury
kwota: 300 000,00 zł
projekt rozliczony

projekt: Opór społeczny na Mazowszu, 13 grudnia 1981 - 4 czerwca 1989 roku" – konferencja i album
podpisana umowa: 18.09.2006 r. pomiędzy SWS a Województwem Mazowieckim
kwota: 18 000,00 zł
projekt rozliczony

Dofinansowanie SWS przez Pocztę Polską w związku z Obchodami 30 rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników
podpisana umowa: 22.09.2007 r. pomiędzy SWS a Pocztą Polską
kwota: 37 200,00 zł

projekt: Obchody 20 – lecia powstania Ruchu Wolność i Pokój
podpisana umowa: 27.09.2006 r. pomiędzy SWS a Narodowym Centrum Kultury
kwota: 23 506,92 zł
refundacja kosztów – impreza zorganizowana w styczniu 2006, środki wpłynęły w grudniu 2006

projekt: Realizacja filmu dokumentalnego pt.: „Kazimierz Pułaski – bohater dwóch narodów”
podpisana umowa: 29.09.2006 r., pomiędzy SWS a Ministrem Obrony Narodowej
kwota: 93 747,00 zł
projekt rozliczony

projekt: Remont i adaptacja lokalu SWS przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie w związku ze stałą wystawą „Opozycja antykomunistyczna 1976 – 1989”
podpisana umowa: 13.09.2006 r., pomiędzy SWS a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
kwota: 125 378,00 zł
projekt rozliczony

MSWiA – refaktura na kwotę 44.634,82 zł (zapewnienie noclegów, transportu oraz kolacji dla gości biorących udział w obchodach 30 rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników)

Darowizna na cele statutowe - realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji i oświaty
podpisana umowa: 02.10.2006 r. pomiędzy SWS a Polkomtel SA
kwota: 40 000,00 zł

projekt: Realizacja filmu dokumentalnego pt.: „Kazimierz Pułaski – bohater dwóch narodów”
podpisana umowa: 19.12.2006 r. pomiędzy SWS a Telewizją Polską S.A.
kwota: 85 400,00 zł
projekt w trakcie rozliczania

Dofinansowanie SWS w związku z realizacją wystawy Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz innych celów statutowych
podpisana umowa: 13.02.2007 r. pomiędzy SWS a Eureko B.V.
kwota: 70 000,00 zł


projekt: Badania nad historią wolności słowa w Polsce – dokumentacja działalności niezależnych wydawnictwa w latach 1976 – 1989 (stypendium dla p. Wiesławy Grocholi)
podpisana umowa: 8.03.2007 r. pomiędzy SWS a Fundacją im. Stefana Batorego
kwota: 10 000,00 zł
projekt w trakcie realizacji

Dofinansowanie SWS w związku ze stałą wystawą „Opozycja antykomunistyczna 1976 – 1989”, oraz na inne cele statutowe
podpisana umowa: 19.03.2007 r. pomiędzy SWS a Prokom Software SA
kwota: 24 400,00 zł

projekt: Obchody 30 rocznicy powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela
podpisana umowa: 20.03.2007 r. pomiędzy SWS a Miastem Stołecznym Warszawą
kwota: 48 000,00 zł
projekt rozliczony

projekt: Przegląd piosenki niezależnej – Spotkanie po latach 2007 (dwa koncerty)
podpisana umowa: 23.03.2007 r. pomiędzy SWS a Miastem Stołecznym Warszawą
kwota: 30 000,00 zł
projekt w trakcie rozliczania

projekt: Dni Wolnego Słowa 2007
podpisana umowa: 9.05.2007 r. pomiędzy SWS a Miastem Stołecznym Warszawą
kwota: 80 000,00 zł
projekt w trakcie rozliczania

projekt: 30 rocznica powstania wydawnictwa NOWA
podpisana umowa: 21.05.2007 r. pomiędzy SWS a Narodowym Centrum Kultury
kwota: 40 000,00 zł
projekt w trakcie rozliczania

projekt: Koncert „Pytam o wolność”
podpisana umowa: 18.06.2007 r. pomiędzy SWS a KGHM Polska Miedź SA
kwota: 244 000,00 zł
projekt rozliczony

projekt: Kazimierz Pułaski – bohater dwóch narodów
podpisana umowa: 12.07.2007 r. pomiędzy SWS a Polskim Instytutem Sztuki Filmowej
kwota: 50 000,00 zł
projekt w trakcie rozliczania

projekt: Koncert „Pytam o wolność”
podpisana umowa: pomiędzy SWS a PKO BP SA
kwota: 40 000,00 zł

projekt: Przeszłość dla Przyszłości
podpisana umowa: 20.07.2007 r. pomiędzy SWS a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej
kwota: 30 000,00 zł
projekt w trakcie realizacji

Dofinansowanie SWS w związku z organizacją wystawy „Bibuła – od wolnego słowa do wolności”
podpisana umowa: pomiędzy SWS a PKO BP SA
kwota: 10 000,00 zł
projekt w trakcie rozliczania

projekt: Zakup dla bibliotek szkolnych książek i albumów dotyczących najnowszej historii Polski
podpisana umowa: 05.09.2007 r. pomiędzy SWS a Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A.
kwota: 10 000,00 zł
projekt w trakcie realizacji

projekt: Obchody 55 rocznicy powstania Radio Wolna Europa
podpisana umowa: w trakcie uzgadniania warunków umowy pomiędzy SWS a Narodowym Centrum Kultury
kwota: 50 000,00 zł
projekt w trakcie realizacji

projekt: Obchody 30 rocznicy powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela
podpisana umowa: w trakcie uzgadniania warunków umowy pomiędzy SWS a Narodowym Centrum Kultury
kwota: 50 000,00 zł
projekt w trakcie rozliczania (refundacja kosztów)

Składki członkowskie wpłacone w okresie wrzesień 2006 - wrzesień 2007 na kwotę 14.192,00 zł.

Wpłaty osób fizycznych i firm (darowizny):
Andrzej Horubała - 1.500,00 zł
Maciej Radziwiłł - 6.000,00 zł
Joanna Bachtin - 670,00 zł
Trias Sp. z o.o. - 5.000,00 zł
Poczta Polska - 60.000,00 zł (na cele statutowe i wystawę w lokalu SWS)

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich użyczyło Stowarzyszeniu Wolnego Słowa lokal w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie, w którym w okresie wrzesień 2005 - marzec 2007 mieściło się biuro SWS.

Wykaz sprzętu elektronicznego, technicznego i oprogramowania komputerowego użyczonego przez Pracownię Komputerową MAXIMUM użytkowanego przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa na dzień 04.07.2007 r.


Lp. Nazwa Ilość
1 PC serwer w sieci 1
2 Monitor do serwera DELL 1
3 Swich DES1024D 1
4 Zasilacz serwera 1
5 Komputer Power Mac G4 6
6 Klawiatura i myszka 6
7 Cyfrowy wyświetlacz 6
8 Tablet Wacom Intuos2 XD -0608U 6
9 Drukarka atramentowa 1
10 Skaner 1
11 Oprogramowanie komputerowe 7
12 Telewizor Thomson 1
13 Magnetowid Thomson 1
14 Telefon faks 1
15 Rzutnik do klisz 1
16 Rzutnik do slajdów 1
17 Stolik pod rzutnik 1
18 Suszarki do rąk 2
19 Krzesła 52
20 Stoliki pod komputery 9
21 Stół 3 - osobowy 1
22 Wieszaki na ubrania 10
23 Wentylatory stojące 2
24 Tablice 2
25 Ekrany projekcyjne 4
Razem 125

Wykaz mebli przekazanych (darowizna) w dniu 23.04.2007 r. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do użytkowania przez Stowarzyszenie Wolnego Słowa.


Lp. Nazwa Ilość
1 Fotel 25
2 Kanapa 1
3 Krzesła 43
4 Stolik 8
5 Biurko 5
6 Szafka nadstawka 2
7 Szafa ubraniowa 1
8 Regał z półkami 1
9 Dostawka do biurka 1
10 Wieszaki 2
Razem 89

Sponsorzy materiałów budowlanych wykorzystanych podczas remontu lokalu Stowarzyszenia Wolnego Słowa przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie


KABE Polska Sp. z o.o. – farby
MAPEI Polska Sp. z o.o. – kleje, cement

Wojciech Borowik
Sekretarz Zarządu SWSdodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5