Pełny tekst newsa:

 SWS solidaryzuje się z Instytutem Pamięci Narodowej
Dodano: 21-12-2007, 13:36

Stowarzyszenie Wolnego Słowa solidaryzuje się ze Stanowiskiem Kolegium IPN w związku z planami dużych cięć w budżecie Instytutu Pamięci Narodowej na 2008 r. Prace Instytutu mają kapitalne znaczenie dla badania historii najnowszej i upowszechniania wiedzy o niej. Jest to jego obowiązek ustawowy, ale nade wszystko zobowiązanie wobec społeczeństwa polskiego.

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Stanowisko Kolegium IPN w związku z planami dużych cięć w budżecie Instytutu Pamięci Narodowej na 2008 r.

Dnia 11 grudnia 2007 r.

Kolegium IPN wyraża głębokie zaniepokojenie planami dużych cięć w budżecie Instytutu Pamięci Narodowej na 2008 r., przedłożonymi Sejmowi przez Komisję Finansów Publicznych. Kolegium zwraca uwagę, że ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.), nałożyła na IPN nowe zadania – powołanie pionu lustracyjnego – wymagające znacznych nakładów finansowych. Przewidywane ograniczenie budżetu na rok 2008 znacznie utrudni Instytutowi wykonanie zadań przewidzianych tą ustawą.
Jednocześnie Instytut będzie zmuszony do zmniejszenia zatrudnienia, zamrożenia lub rezygnacji z inwestycji, w tym zwłaszcza projektu digitalizacji zbiorów archiwalnych i scalenia ich centralnego zasobu w jednym magazynie. Istnieje również duże niebezpieczeństwo zahamowania prowadzonych badań naukowych oraz działalności edukacyjnej i wydawniczej.
dodał: Krzysiek Markuszewski komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5