Pełny tekst newsa:

 Do 31-03-2008 zgłoszenia do konkursu IPN - Kustosz Pamięci Narodowej
Dodano: 20-03-2008, 17:03

NAGRODA IPN
Kustosz Pamięci Narodowej


Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu informuje, iż Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w 2002 r. ustanowił Nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej. Nagroda przyznawana jest polskim oraz zagranicznym instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną, zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.

IPN zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do nagrody. Zgłoszenia wraz z życiorysem, w którym szczególną uwagę należy zwrócić na działalność na rzecz niepodległej Ojczyzny oraz prace polegające na zbieraniu, gromadzeniu, opracowywaniu archiwaliów oraz upowszechnianiu historii Polski, a także zdjęciem kandydata prosimy przesyłać do 31 marca 2008 r. na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Sekretariat Prezesa
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
(z dopiskiem NAGRODA)
sekretariat.ipn@ipn.gov.pl


W przypadku dokonanych w ubiegłych latach zgłoszeń – prosimy o ich ponowienie. Nadsyłane materiały, w miarę możliwości, prosimy przekazywać drogą elektroniczną.

dodał: SWS komentarze [3]

Powered by News Asystent v1.5