Pełny tekst newsa:

 Walne Zgromadzenie Członków SWS, 4 kwietnia 2008 r.
Dodano: 21-03-2008, 10:08

Warszawa, 20 marca 2008 r.

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 2 pkt 3 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 4 kwietnia 2008 r. (piątek) w pierwszym terminie na godz. 11.00, w drugim terminie na godz. 11.15.

Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli).
Zarząd ustala następujący porządek dzienny Zgromadzenia:
1) Zmiany w statucie Stowarzyszenia.

Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie zamieszczane będą na stronie internetowej SWS: www.sws.org.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wynika z potrzeby dostosowania treści statutu do zaleceń Krajowego Rejestru Sądowego.

Jest to biurokratyczna konieczność, ale musimy to zrobić.

Przypominamy jednocześnie o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku Pekao S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

Prezes Zarządu

Mirosław Chojecki

dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5