Pełny tekst newsa:

 30-04-2008 Komunikat i Oświadczenie Konwentu "S" i SWS
Dodano: 30-04-2008, 18:06

KOMUNIKAT


30 kwietnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Konwentu „Solidarności” oraz Stowarzyszenia Wolnego Słowa.
Konwent „Solidarności” reprezentowali: Lech Wałęsa, Zbigniew Bujak, Wiesław Brycki, Tadeusz Jedynak, Jan Kułaj, Wojciech Lica, Stefan Jurczak oraz Yoshiho Umeda. SWS reprezentowali: Mirosław Chojecki i Wojciech Borowik.
W wyniku spotkania Lech Wałęsa i Mirosław Chojecki podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Konwentem „S” i SWS. Przyjęto również stanowisko w sprawie nowelizacji Ustawy z dnia 19 września 2007 r. „o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego” (Dz. U. z 2007 r., nr 191, poz. 1372).

Gdańsk, 30 kwietnia 2008OŚWIADCZENIE


Konwent „Solidarności” oraz Stowarzyszenie Wolnego Słowa z najwyższym oburzeniem przyjmują wyroki sądów w sprawach o odszkodowania dla osób pozbawionych wolności z powodów politycznych w czasach PRL. Treść wyroków, a zwłaszcza ich uzasadnień są upokarzające i poniżające dla tych, którzy ryzykując wolnością, zdrowiem, a nie rzadko i życiem – walczyli z systemem komunistycznym.
Dlatego apelujemy do Rządu RP, wszystkich klubów parlamentarnych, posłów i senatorów o pilną nowelizację Ustawy „o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego”. Nowelizacja powinna wprowadzić sprawiedliwe i przejrzyste zasady przyznawania odszkodowań, jednoznacznie uregulować ich kryteria oraz wysokość.
Nie wolno dopuszczać do tego, że osoby represjonowane - często wielokrotnie - przez „wymiar sprawiedliwości” państwa komunistycznego były poniżane i upokarzane przez organy Państwa o wolność którego walczyły.
Jest to tym bardziej oburzające, że ci, często anonimowi, Bohaterowie walki z systemem komunistycznym, znajdują się w znakomitej większości w bardzo trudnej sytuacji materialnej – zaś sędziowie ferujący owe upokarzające wyroki wywodzą się nierzadko z czasów PRL.


Konwent „Solidarności”
Stowarzyszenie Wolnego Słowa


Gdańsk, 30 kwietnia 2008 r.


dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5