Pełny tekst newsa:

 30-04-2008 Tekst Porozumienia pomiędzy Konwentem "S" a SWS
Dodano: 01-05-2008, 15:03

Porozumienie o współpracy


Zawarte w Gdańsku dnia 30 kwietnia 2008 roku między zrzeszającym działaczy pierwszej „Solidarności” Konwentem „Solidarności” a Stowarzyszeniem Wolnego Słowa – organizacją grupującą działaczy opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego.
Mając na uwadze wspólny rodowód oraz zbieżne cele naszych organizacji, kierując się pragnieniem jak najbardziej skutecznego działania na rzecz Solidarności i Wolności postanawiamy nawiązać współpracę koncentrując się w szczególności na:

1. Reprezentacji i obronie interesów osób zaangażowanych w działalność opozycji demokratycznej i niezależnego ruchu związkowego w ich kontaktach z władzami publicznymi;

2. Zabieraniu głosu w sprawach istotnych dla społeczeństwa;

3. Dokumentacji i zabezpieczaniu dorobku opozycji i NSZZ „Solidarność”, a w szczególności zbieraniu relacji od uczestników wydarzeń, oraz udostępnianiu ich opinii publicznej;

4. Propagowaniu w kraju i na świecie roli Polski w obaleniu komunizmu;

5. Organizowaniu wzajemnej pomocy i wsparcie tych z nas, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej;

6. Inicjowaniu integracji środowisk lokalnych;

7. Upamiętnianiu ważnych wydarzeń z dziejów NSZZ „Solidarność” i opozycji w PRL;

8. Dbaniu o prawdę o działaczach opozycji i niezależnego ruchu związkowego;

9. Współpracy przy projektach międzynarodowych, służących wspieraniu działań na rzecz praw człowieka na całym świecie.

Ponadto przedstawiciele porozumiewających się Stron uznali, że nadszedł już czas, by ustanowić odznakę przyznawaną przez Konwent „Solidarności” i Stowarzyszenie Wolnego Słowa, którą honorowane będą osoby zasłużone w walce z systemem komunistycznym.

W imieniu Stron powyższe porozumienie podpisali:

Lech WAŁĘSA
Przewodniczący Konwentu „Solidarności”

Mirosław CHOJECKI
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Jednocześnie Strony postanowiły do koordynacji bieżących działań powołać Sekretariat w składzie: Tadeusz Jedynak – K„S” i Wojciech Borowik – SWS.

Stanowisko Porozumienia w sprawach ważnych dla Kraju i środowiska będzie reprezentowane przez wspólne wypowiedzi Lecha Wałęsy i Mirosława Chojeckiego.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2008 roku.

dodał: SWS komentarze [6]

Powered by News Asystent v1.5