Pełny tekst newsa:

 17-05-2008 Spotkanie Grupy Roboczej Środowisk Opozycji Antykomunistycznej w siedzibie SWS
Dodano: 09-05-2008, 11:52

Warszawa, 8.05.2008 r.

Komunikat nr 5
Grupy Roboczej Środowisk Opozycji Antykomunistycznej


MP i PS opublikowało na swojej stronie następny projekt ustawy o uprawnieniach kombatantów, opatrzony datą 23.04.2008.
W porównaniu z projektem ustawy z dn. 11.02., nowy projekt został poprawiony od strony formalnej, jest czytelniejszy i w większym zakresie spełnia wymogi legislacyjne. I to jest wszystko, co da się dobrego powiedzieć o tym projekcie.
Natomiast strona merytoryczna wygląda o wiele gorzej.
Po pierwsze, jak ministerstwo zapowiadało już w liście z dn.23.03., projekt ten nie uwzględnia żadnych uwag, które zostały przekazane przez Grupę, jako rezultat spotkania przedstawicieli organizacji i środowisk w dn.15.03.
Po drugie, dokonano bardzo niekorzystnych zmian:
- wykreślono dawny art.12, mówiący o podwójnym zaliczaniu okresu represji lub działalności do okresu od którego zależy wymiar emerytury,
- w art. 6 ust.1 pkt.7 zapisano, że osoby zwolnione z pracy z powodu udziału w zbiorowych wystąpieniach mogą korzystać z dobrodziejstw ustawy, tylko wtedy, gdy rozwiązano z nimi umowę o pracę bez wypowiedzenia.
W tej sytuacji Grupa Robocza uważa, że należy ponownie spotkać się w celu omówienia nowego projektu ustawy o uprawnieniach kombatantów, określić nasze stanowisko i taktykę dalszego postępowania.
W tym celu Grupa Robocza zaprasza na drugie spotkanie przedstawicieli środowisk i organizacji działaczy opozycji i podziemia solidarnościowego oraz ofiar represji PRL w dniu 17 maja (sobota) o godz. 12 przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie.

W związku z różnymi opiniami o naszej inicjatywie, wyrażanymi na forach internetowych, a zwłaszcza, że działamy w imieniu jednej organizacji czy też partii politycznej, przypominamy, że Grupa Robocza Środowisk Opozycji Antykomunistycznej powstała w celu skonsolidowania środowisk opozycji antykomunistycznej z okresu PRL i zajęcia stanowiska wobec projektu ustawy o uprawnieniach kombatantów. Jest to inicjatywa indywidualna osób wywodzących się z różnych środowisk i organizacji. Grupa nie reprezentuje i nie zawierała żadnych porozumień z jakąkolwiek organizacją czy partią polityczną. Działamy ponad podziałami organizacyjnymi, partyjnymi i politycznymi.
Uważamy, że w sprawie tak istotnej dla działaczy opozycji z okresu PRL jaką jest ustawa o uprawnieniach kombatantów, środowisko nasze powinno mówić jednym głosem i postępować pragmatycznie, gdyż tylko wtedy mamy szansę na ewentualną realizację naszych postulatów.

Grupa Robocza Środowisk Opozycji Antykomunistycznej
Maria Dmochowska, Wojciech Borowik, Wiktor J. Mikusiński, Bogumił Sielewicz, Józef Pintera.

dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5