Pełny tekst newsa:

 14-05-2008 List min. Janusza Krupskiego do Grupy Roboczej Środowisk Opozycji Antykomunistycznej
Dodano: 14-05-2008, 12:09

BD/WP/K0752/812/25/08

Warszawa, dnia 13 maja 2008 r.

Szanowny Pan
Wojciech Borowik
Szanowny Pan
Wiktor J. Mikusiński


Grupa Robocza Środowisk Opozycji Antykomunistycznej


Szanowni Panowie

w związku z pismem Szanownych Panów do Pana Premiera Donalda Tuska, przekazanym nam wg właściwości przez KPRM, dotyczącym projektu ustawy o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914 - 1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych, proszę przyjąć poniższe informacje.
Projekt ustawy był w kwietniu przedmiotem prac Komisji Prawniczej, która wprowadzała doń poprawki o charakterze ściśle prawnym i redakcyjnym (gdyż tylko takie zmiany Komisja może wprowadzać).
Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w najbliższych dniach projekt zostanie wniesiony przez Panią Minister Jolantę Fedak do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Mam nadzieję, że rząd przyjmie projekt i skieruje go do Sejmu.
Zdaję sobie sprawę, że opracowany przez nas projekt nie zaspokoi zapewne wszystkich oczekiwań zainteresowanych środowisk. Trzeba tutaj jednak pamiętać o istniejących ograniczeniach budżetowych, które uniemożliwiają pełne zadośćuczynienie osobom, które poświęciły wiele, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Zapewne projekt ma też mankamenty innego rodzaju, będące rezultatem np. jakiegoś przeoczenia. Dlatego złożenie przez rząd projektu do Sejmu należy traktować jako zwieńczenie pewnego etapu w pracach nad ustawą - to głównie w komisjach parlamentarnych zapadną rozstrzygnięcia determinujące ostateczny kształt nowego prawa. Mam nadzieję, że środowisko dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej będzie istotnym głosem doradczym w pracach nad ustawą w Sejmie i Senacie, a uchwalone prawo będzie akceptowalnym dla wszystkich kompromisem.

Z wyrazami szacunku
Janusz Krupski


Do wiadomości:
Sekretariat Prezesa RM
SDT-4462-32(3)/08


dodał: SWS komentarze [4]

Powered by News Asystent v1.5