Pełny tekst newsa:

 Uchwała Zarządu SWS w sprawie Ultraportalu
Dodano: 27-06-2008, 13:23

Uchwała


Stowarzyszenie Wolnego Słowa obejmuje honorowy patronat nad serwisem internetowym o nazwie Ultraportal dostępnym pod adresem www.ulp.pl (lub ulp.pl ). Zarząd zezwala właścicielom Ultraportalu na umieszczenie na witrynie logo Stowarzyszenia Wolnego Słowa wraz z datą objęcia honorowym patronatem.
Stowarzyszenie Wolnego Słowa będzie wykorzystywało Ultraportal do realizowania swoich celów statutowych, a w szczególności do informowania opinii publicznej o przypadkach łamania praw człowieka, przełamywania barier informacyjnych, językowych i inych. Stowarzyszenie Wolnego Słowa wyraża przekonanie, że Ultraportal jest narzędziem szczególnie predestynowanym do umożliwienia publicznego wypowiadania się osobom, które są tego bezprawnie pozbawione; zwłaszcza ze względu na takie cechy Ultraportalu jak: całkowicie społecznościowy charakter, przekazanie przez twórców całego zarządzania treścią i dostępem do niej w ręce internautów, podejmowanie decyzji w kwestiach spornych na drodze całkowicie demokratycznego głosowania, łatwość tworzenia nowych wersji językowych, potencjalne uczestnictwo wszystkich internautów w tłumaczeniu elementów struktury dostępu do informacji na inne języki, etc., etc.
Stowarzyszenie Wolnego Słowa poleca Ultraportal wszystkim internautom jako narzędzie do realizowanie wielu z ich celów.
Stowarzyszenie Wolnego Słowa zwraca się do wszystkich internautów o ochotnicze wykonywanie na Ultraportalu prac na rzecz wolnego słowa, a zwłaszcza: tłumaczeń, porządkowania, etc., etc.
Wojciech Borowik
Sekretarz Zarządu SWSdodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5