Pełny tekst newsa:

 20-09-2008 Nowe władze Stowarzyszenia
Dodano: 21-09-2008, 13:21

20 września 2008 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wolnego Słowa.
Mirosław Chojecki został honorowym prezesem Stowarzyszenia.
Na zebraniu wybrano nowe władze SWS:
Prezes - Wojciech Borowik
Członkowie Zarządu:
1. Jacek Juzwa
2. Stefan Melak
3. Wiktor Mikusiński
4. Emil Morgiewicz
5. Jan Strękowski
6. Ewa Sułkowska-Bierezin
7. Jacek Szymanderski
8. Tomasz Truskawa

Walne Zgromadzenie Członków przyjęło uchwałę następującej treści:

Stowarzyszenie Wolnego Słowa zwraca się do Pana Premiera i do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o podjęcie konkretnych działań na rzecz byłych działaczy opozycji antykomunistycznej i oporu społecznego z lat 1958-1989, którzy biorąc przykład z weteranów zbrojnej walki o niepodległość oraz ofiar represji lat 1939-1957 i realizując te same cele przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości, podejmując z odwagą i determinacją pokojową walkę z reżimem komunistycznym PRL.
Dziś znaczna część z nich żyje w biedzie i niedostatku. Represje, zastosowane przez władze PRL, spowodowały utratę pracy, zdrowia, uniemożliwiały im kształcenie się i podnoszenie kwalifikacji, hamowały awans zawodowy i społeczny.
Dotknęło to również rodziny. Taką cenę płaciliśmy często za walkę z ,,władzą ludową", cenę tym bardziej bolesną, że obok nas żyją dziś dostatnio dawni prześladowcy.
Doznanych szkód nie da się wyrównać i nie oczekujemy tego, gdyż naszą działalność podjęliśmy bezinteresownie, dla wspólnego dobra, jednak oczekujemy od państwa złagodzenia ich skutków.
Trzeba również przywrócić w społeczeństwie pamięć i szacunek dla tych wszystkich, których odwaga, rozwaga i determinacja umożliwiły wspólne zwycięstwo.. Nie może to być pamięć wybiórcza.
Deklarujemy chęć włączenia naszych przedstawicieli do dalszych prac nad ustawą, która ma dać zadośćuczynienie poszkodowanym działaczom opozycji i oporu społecznego po 1957 roku, rozwiązać ich istotne życiowe problemy materialne, w tym emerytalno-rentowe, oczekujemy także rozwiązań systemowych, które nie będą zmuszały osób zasłużonych dla Rzeczypospolitej do ubiegania się o na ogół niepewne zasiłki z pomocy społecznej.

dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5