Pełny tekst newsa:

 25-09-2008 Oświadczenie Zarządu SWS w sprawie odebrania przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom SB
Dodano: 25-09-2008, 17:45

STANOWISKO STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA W SPRAWIE ZLIKWIDOWANIA EMERYTALNYCH PRZYWILEJÓW B. FUNKCJONARIUSZY SB I CZŁONKÓW WRON


Stowarzyszenie Wolnego Słowa popiera inicjatywę ustawodawczą Rządu RP dotyczącą zlikwidowania przywilejów emerytalnych, jakimi do chwili obecnej cieszą się funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa PRL.
Wysokie emerytury zostały przyznane na podstawie niesprawiedliwych i nieuprawnionych decyzji władz komunistycznych. Przywileje te przyznano funkcjonariuszom SB za działania przynoszące szkodę Polsce i krzywdzące uczciwych ludzi. W wyniku tych działań tysiące osób utraciło możliwości godziwych zarobków, łamane też były ich kariery zawodowe. Działania te pozbawiały zasłużonych dla Polski działaczy opozycji i podziemia solidarnościowego zapracowania na sprawiedliwie wyliczoną emeryturę.
Emerytury pracowników SB były i są niewspółmiernie wysokie w stosunku do innych grup zawodowych.
Elementarna sprawiedliwość wymaga przywrócenia właściwych proporcji w wysokości świadczeń dla ofiar i ich prześladowców.
Stowarzyszenie Wolnego Słowa przypomina, że nadal pozostają nieuregulowane kwestie świadczeń emerytalno-rentowych dla osób prześladowanych przez władze PRL poprzez pozbawianie pracy, relegowanie z uczelni i szkół, zatrzymania i więzienia za przekonania polityczne.

Mirosław Chojecki, Wojciech Borowik, Jacek Juzwa, Stefan Melak, Wiktor Mikusiński, Emil Morgiewicz, Jan Strękowski, Ewa Sułkowska-Bierezin, Jacek Szymanderski, Tomasz Truskawa

dodał: SWS komentarze [1]

Powered by News Asystent v1.5