Pełny tekst newsa:

 14-10-2008 Konferencja na temat ograniczania wolności podczas imprez sportowych i zgromadzeń publicznych w siedzibie SWS w Warszawie
Dodano: 10-10-2008, 15:30

Stowarzyszenie Wolnego Słowa
oraz
Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa
maja przyjemność zaprosić:
na konferencję:

„OGRANICZANIE WOLNOŚĆI PODCZAS IMPREZ SPORTOWYCH i ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH”


która odbędzie się 14 października (wtorek) o godz. 18.00 w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 7 (wejście od ul.E.Zoli), w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Mirosław Chojecki SWS
Wojciech Wiśniewski SKLW


Zgodnie z art.30 Konstytucji RP godność człowieka jest źródłem wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Konstytucja zapewnia też wolność zgromadzeń i uczestniczenia w nich (art. 57) oraz wolność poruszania po terytorium Rzeczypospolitej (art. 52).
Po atakach terrorystycznych 11.09.2001 roku w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z ustawowym i praktycznym ograniczaniem wolności i praw obywatelskich. Wydarzenia te państwo wykorzystało do poszerzenia swych uprawnień względem obywateli. O ile w kwestii podniesienia poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego można zaakceptować ograniczenia wolności obywatelskiej na np. lotniskach, o tyle trudno za zasadne uznać w tym zakresie używanie przemocy i stosowanie zbiorowej odpowiedzialności względem obywateli udających się na mecze , czy nękanie uczestników pokojowych protestów. Niepokoi skala tego zjawiska. Nawet w największych, warszawskich demonstracjach stanu wojennego, dużo większe oddziały ZOMO i milicji nie aresztowały 750 osób jednego dnia!
Z relacji uczestników wydarzeń wynika,że w trakcie zatrzymań naruszano godność osób zupełnie niewinnych, co jest niedopuszczalne w świetle cytowanej Konstytucji.
Powodowani tymi faktami postanowiliśmy rozpocząć debatę publiczną nad granicami ustawowego ograniczania wolności obywatelskich, nad stosowaniem przymusu bezpośredniego przez służby porządkowe ,wychowaniem do pracy publicznej policjantów i pracowników agencji ochrony, nad praworządnością, nad prawami obywatela i kibica, nad projektem nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Organizatorzy.

Program i zaproszeni uczestnicy:

1. Panel wprowadzający 18.15-19.30
Powitanie i otwarcie Konferencji:
Mirosław Chojecki - działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, Honorowy Prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa
Moderator: Krzysztof Oksiuta - działacz podziemnej "Solidarności", poseł III i IV Kadencji Sejmu RP.
Paneliści:
- Maciej Płażyński - Marszałek Sejmu III Kadencji, poseł niezależny - "Konstytucyjne zasady godności człowieka i wolności obywatelskiej jako fundament demokratycznego państwa - granice ograniczeń ustawowych",
- Mirosław Chojecki - "Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich, bariery prawno-organizacyjne",
- Wojciech Wiśniewski - Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa "Przestrzeganie godności człowieka, wolności obywatelskiej, praw kibica przez policję i organa porządku publicznego na imprezach sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń z 02.09.2008r." ,
- Zbigniew Ćwiąkalski - Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny - Informacja o ilości wszczętych postępowań, umorzeń, zasadności zatrzymań i przestrzeganiu zasad praworządności w związku z wydarzeniami związanymi z meczem Polonia-Legia Warszawa - 02.09.2008 r. i innymi meczami piłki nożnej w Polsce 2008 r.
- Adam Mularz - Komendant Stołecznej Policji - "Powody masowych aresztowań w trakcie zajść przed meczem Polonia - Legia Warszawa 02.09.2008 r., zachowanie policjantów w trakcie przesłuchań, ocena zdarzenia.",
- Mirosław Wróblewski - Biuro Praw Obywatelskich - Dyrektor Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego - "Stanowisko w sprawie wydarzeń związanych z meczem Polonia-Legia Warszawa 02.09.2008r.",

2. Relacje uczestników wydarzeń 02.09.2008r i nie tylko - dyskusja,

3. Przyjęcie stanowiska końcowego organizatorów konferencji , zakończenie konferencji.

dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5