Pełny tekst newsa:

 27-10-2008 Uchwała Rady Programowej TVP S.A.
Dodano: 27-10-2008, 14:12

W dniu 30 września br. Zarząd SWS podjął uchwałę w sprawie wkonywania przez TVP S.A. misji publicznej. W związku z naszym oświadczeniem pozostaje uchwała Rady Programowej TVP S.A., którą zamieszczamy poniżej:

Uchwała Rady Programowej TVP S.A. Nr 6/2008


Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku O radiofonii i telewizji, Rada Programowa na 8 (29) posiedzeniu 6 października przyjęła uchwałę następującej treści:
Rada Programowa stoi na stanowisku, że brak transmisji w Telewizji Polskiej S.A. koncertu z okazji 25 rocznicy ogłoszenia przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie narusza obowiązki i powinności nadawcy publicznego.
Rada Programowa wyraża pogląd, że wydarzenia szczególnie ważne dla tożsamości i kultury narodowej powinny znaleźć godne miejsce na antenie telewizji publicznej.

Przewodnicząca
Rady Programowej TVP S.A.
Janina Jankowska

dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5