Pełny tekst newsa:

 27-11-2008 List otwarty do Prezydenta RP, Premiera RP i Marszałka Sejmu w sprawie mediów publicznych
Dodano: 27-11-2008, 14:05

Warszawa, 26 listopada 2008 r.

LIST OTWARTY


Organizatorzy debaty w dniu 26 listopada 2008 r. „Czyje media publiczne?” - Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Wolnego Słowa i Porozumienie „Łazienki Królewskie” - oraz zebrani na debacie dziennikarze stwierdzają, że wcześniejsze zapowiedzi Platformy Obywatelskiej o likwidacji abonamentu przy jednoczesnym przedłużaniu prac nad projektem nowej ustawy medialnej grożą w najbliższych już miesiącach Polskiemu Radiu i telewizji publicznej zapaścią finansową, a regionalnym rozgłośniom radiowym nawet upadkiem. W zaistniałej sytuacji stwierdzamy, że istnienie niezależnych mediów publicznych - których misją jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, obrona narodowych wartości - jest zagrożone.

We wrześniu 2005 r., podczas Konferencji Mediów Publicznych w Krakowie posłowie opozycyjnej wówczas Platformy Obywatelskiej zapewniali: „...media publiczne w Polsce są potrzebne .”
Domagamy się podjęcia działań, które usuną zagrożenia dla ich istnienia, niezależności i prawidłowego funkcjonowania.
Przypominamy również ,że nasz rząd jest zobowiązany do wypełnienia zalecenia, które wydał
31 stycznia 2007 r. Komitet Ministrów Rady Europy rządom państw członkowskich (CM/Rec 2007-3), aby: zagwarantowały silną pozycję mediom publicznym poprzez zabezpieczenie odpowiedniego finansowania i struktury organizacyjnej niezbędnych do pełnienia funkcji w środowisku cyfrowym w sposób przejrzysty i odpowiedzialny.

Oczekujemy podjęcia natychmiastowych skutecznych działań zapewniających realizację zapewnień PO z 2005 r. i zaleceń Komitetu Rady Ministrów Europy z 2007 r.


Krystyna Mokrosińska
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Wojciech Borowik
Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Jerzy Biernat
Porozumienie „Łazienki Królewskie”

Pod listem podpisał się również prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych Maciej Strzembosz.

dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5