Pełny tekst newsa:

 27-03-2009 List SWS do Ministra Janusza Krupskiego w sprawie potwierdzania działalności na rzecz bytu Niepodległego Państwa Polskiego
Dodano: 30-03-2009, 15:30

Warszawa, 27 marca 2009 r.

Pan
Janusz Krupski
Kierownik
Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych

Zwracam się do Pana Ministra w imieniu Stowarzyszenia Wolnego Słowa, organizacji zrzeszającej działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego, o współpracę przy uzyskiwaniu przez działaczy opozycji z okresu PRL potwierdzania działalności na rzecz bytu Niepodległego Państwa Polskiego.
Stowarzyszenie gotowe jest stawać jako strona lub doradca Urzędu w postępowaniu administracyjnym, które toczy się w Urzędzie. Jako organizacja społeczna dysponujemy ogromną wiedzą o strukturach, ludziach oraz działaniach opozycji z okresu PRL, które miały miejsce w Polsce w latach 1976 – 1989.
Zwracam się także o to, żeby Urząd do Spraw Kombatantów, w trakcie toczącego się postępowania, zwracał się do Instytutu Pamięci Narodowej o informacje, które pozwolą uniknąć sytuacji potwierdzania działalności przez ludzi tego niegodnych.
Proszę również Pana Ministra o przygotowanie informacji o uprawnieniach jakie przysługują działaczom opozycji z lat 1976-1989, szczególnie w zakresie potwierdzania przez Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych okresu zatrudnienia oraz wynikających z tego świadczeń, w tym rentowych, emerytalnych i socjalnych, w związku z działalnością na rzecz Niepodległego Państwa Polskiego a także innych przysługujących im prawach.

Z poważaniem
Wojciech Borowik
Prezes Zarządu SWSdodał: SWS komentarze [1]

Powered by News Asystent v1.5