Pełny tekst newsa:

 24-08-2009 Sprawozdanie merytoryczne Zarządu SWS oraz propozycje porządkowych zmian w Statucie SWS
Dodano: 24-08-2009, 11:14

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za okres od września 2008 do września 2009.

WRZESIEŃ 2008

Otwarcie w Forcie Sokolnickiego przy Placu Wilsona przygotowanej przez nasze Stowarzyszenie wystawy „Żoliborzanie dla Niepodległej”.

PAŹDZIERNIK 2008

Wieczór poświęcony Janowi Śpiewakowi - współtwórcy w 1983 i do swej śmierci w 1988 r. zastępcy redaktora naczelnego miesięcznika "Powściągliwość i Praca"

LISTOPAD 2008

Wystawa fotografii poświęconej diasporze wietnamskiej w Warszawie w lokalu SWS.

Czterodniowy przegląd filmowy ”Od Solidarności do Niepodległości” w siedzibie SWS przygotowany we współpracy z Media Kontakt i Studio Filmowym TAK

Otwarcie wystawy „Zbigniew Herbert w drugim obiegu” w lokalu Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie. Wiersze poety prezentowała Ewa Dałkowska.

Uruchomienie strony internetowej „Warszawski rok 1968”

GRUDZIEŃ 2008

Przygotowaliśmy słowniki działaczy opozycji demokratycznej Bydgoszczy i Torunia. Zostały one wydane w formie książkowej i opublikowane na stronie internetowej.

Opublikowaliśmy internetowy leksykon opozycji sieldleckiej, przygotowany przez członków SWS (Janka Strękowskiego, Joachima Biernackiego, Tomasza Olkę).

Premiera filmu Jana Strękowskiego „Dwie szuflady” przedstawiającego sylwetkę profesora Michała Głowińskiego we współpracy z polskim PEN-Clubem w siedzibie Stowarzyszenia.

W grudniu odbyło się też kilka spotkań i debat poświęconych m.in. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

W Krakowie odbyła się konferencja dla „Wolności i Solidarności”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki zaangażowaniu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego województwa Małopolskiego. Gościliśmy delegatów z Litwy, Białorusi, Rosji, Wietnamu, Chin, Czeczenii i Kazachstanu. Spotkanie otworzył honorowy prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa p. Mirosław Chojecki.

STYCZEŃ 2009

Współorganizowaliśmy konferencję „Rola organizacji kibicowskich we współczesnej piłce nożnej”, która odbyła się w gmachu Sejmu.

LUTY 2009

Zorganizowaliśmy milczący protest przed MSZ przeciwko terroryzmowi, który był reakcją na zamordowanie Piotra Stańczaka w Pakistanie.

odbyło się w siedzibie SWS spotkanie z grupą dziennikarzy, którzy przyjechali na zaproszenie Polish-Czech-Slovak Solidarity Foundation w ramach dziewiątej edycji programu "Niezależne Media".

Spotkanie ze Stanisławem Szuszkiewiczem (b. prezydentem Białorusi) na temat „Kulisy końca ZSRR”, które zainaugurowało działalność Klubu Wolnego Słowa.

MARZEC 2009

Gościem Klubu Wolnego Słowa był Jan Rulewski, z którym dyskutowaliśmy o nowelizacji tzw. ustawy kombatanckiej. Kontynuacją tego spotkania było spotkanie, które odbyło się 19 marca na temat - Jakie prawa i świadczenia przysługują działaczom opozycji i podziemia solidarnościowego?”, w którym wzięli udział urzędnicy z UDSKiK.

Odbyła się prezentacja strony internetowej przygotowanej przez SWS, a poświęconej wydarzeniom 1968 roku w Warszawie. Stronę wykonano pod red. Jana Strękowskiego.

Z okazji 90 rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy RP i USA, we współpracy z ambasadą USA odbyła promocja książki poświęconej Radiu Wolna Europa, pod redakcją Andrzeja BORZYMA i Jeremiego SADOWSKIEGO. Publikacja „Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zagranicznej” została wydana przez SWS.

„Jak za PRL-u, czyli wietnamska bezpieka w III RP” spotkanie z Robertem Krzysztoniem na temat sytuacji wietnamskich emigrantów”

KWIECIEŃ 2009

Odbyło się wielkanocne spotkanie w SWS

W naszym lokalu odbyła się dyskusja: Czy potrzebny jest IPN? Czy wizerunek Lecha Wałęsy powinien być pod szczególną ochroną?: z udziałem Janusza Kurtyki prezesa IPN i prof. Andrzeja Paczkowskiego przewodniczącego Kolegium IPN

Dawni działacze solidarnościowi, podziemni wydawcy prasy i drukarze założyli szczecińskie koło Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

"Tajne służby w rurach" - spotkanie Klubu Wolnego Słowa

MAJ 2009

Spotkanie Klubu Wolnego Słowa nt. "Bezpieczeństwo energetyczne Polski"

Oddział zachodniopomorski SWS zorganizował wspólnie ze szczecińskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej promocję książki L. Budrewicza „Z PRL do Polski. Wspomnienia z niejednego podwórka (1976-1989)”.

Inauguracja "Niespodzianki 2009 w InfoQulturze. SWS współorganizowało w czerwcu br. obchody XX rocznicy zwycięskich wyborów z 1989 r. pod hasłem „Niespodzianka 2009”. W ich ramach, poza wystawą fotografii z tamtego okresu i plakatu wyborczego, zbierane były relacje od uczestników tamtej kampanii wyborczej. Otwarciu „Niespodzianki 2009” towarzyszył spektakl przygotowany przez teatr „Ateneum”. Imprezę prowadził członek SWS Maciek Orłoś. Zostanie wydana również publikacja z relacjami uczestników kampanii wyborczej. Zorganizowaliśmy również 4 czerwca toast za wolność, który wznosił Pan Premier Tadeusz Mazowiecki. Udział w imprezie wzięło kilka tysięcy osób.

Koncert Jana Pietrzaka - Spotkanie po 20 latach. Zorganizowany wspólnie z „Tygodnikiem Solidarność” z udziałem Ewy Dałkowskiej, Jana Pietrzaka, Macieja Pietrzyka, Piotra Szczepanika z okazji 20 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku.

CZERWIEC 2009

Zakończenie "Niespodzianki 2009". Podobnie jak podczas otwarcia miały miejsce minirecitale, w których udział wzięli m.in. Antonina Krzysztoń, Maciek Pietrzyk i Leszek Wójtowicz. Jacek Fedorowicz wystąpił z programem kabaretowym „Niespodzianka”. Całą imprezę prowadził Michał Ogórek.

Dni Wolnego Słowa, poświęcone Grupom Oporu "Solidarni", w czasie których została otwarta wystawa "Solidarni ku wolności", odbyła się konferencja naukowa. Z tej okazji, podobnie jak w latach poprzednich, wydany został kolejny (siódmy) numer „Bibuły”. Współorganizatorem ubiegłorocznych Dni Wolnego Słowa był Instytut Pamięci Narodowej.

Otwarcie wystawy "Wybory 89" w Senacie. Na wystawie prezentowane były oryginalne plakaty "Solidarności" z kampanii wyborczej 1989 roku oraz zdjęcia Erazma Ciołka z tego okresu.

W dniach 4-6 czerwca 2009 roku Łódzki Oddział SWS zorganizował obchody XX rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę „Pół wieku walki o wolną Polskę. Sztafeta patriotów od września 1939 roku do czerwca 1989 roku”. Każdego dnia odbyły się wykłady, kolejno na temat ekonomii (m.in. Jerzy Drygalski i Jacek Kwaśniewski), wolności słowa (m.in. Konrad Tatarowski, Mirosław Chojecki i Tomasz Filipczak)i kultury niezależnej (m.in. Krzysztof Bronowski). Wystąpili "Why Behind", Zofia Kotkowska-Michalska i Trzeci Dzień Gospel Choir. Miała także wtedy miejsce światowa prapremiera filmu "Upadek imperium" i prezentacja wydanego dzięki pomocy Urzędu Miasta Łodzi siódmego numeru “Bibuły - XX-lecie".

Debata "Prawica po eurowyborach"

Spotkanie z red. Anitą Gargas na temat „Kondycja mediów w Polsce”.

Wspólnie z Muzeum Powstania Warszawskiego organizowaliśmy grę miejską „PAPIEROWA REWOLUCJA – bibuła, konspiracja, SB i ZOMO”.

Debata „Czy i kto manipuluje audycjami telewizji publicznej?”

LIPIEC 2009

„Polityka gospodarcza w okresie światowego kryzysu gospodarczego”, wykład dr. Jerzego ZDRZAŁKI.

Przygotowana przez SWS wystawa „Powstanie Warszawskie na Żoliborzu” prezentowana na ogrodzeniu kościoła pw. św. Stanisława Kostki od strony ulicy Felińskiego w dniach 30 lipca - 15 września.

SIERPIEŃ 2009

Otwarcie wystawy „Wojna na pierwszych stronach gazet”, przygotowane przez SWS. Wystawa prezentuje prasę polską i światową z pierwszych dni września 1939 oraz z dnia 17 września. Wystawa eksponowana jest na ogrodzeniu warszawskich Łazienek.

WRZESIEŃ 2009

W naszym lokalu zorganizowaliśmy uroczyste obchody XXX rocznicy powstania Konfederacji Polski Niepodległej.

Druga część obchodów, poświęcona 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, odbędyła się 4 września i składa się z wykładów poświęconych stratom w społecznościach i kulturze: protestanckiej (biskup Jan Cieślar) oraz żydowskiej (Joanna Podolska) na terenie Łodzi i w jej okręgu, a także walce o niepodległość Polski od AK, przez opozycję do roku 1989 (Władysław Barański). Poezję i piosenki związane z wojną zaprezentowali Mirosława Marcheluk, Małgorzata Flegel i Dymitr Hołówko.

Ponadto planujemy w tym roku zorganizowanie następujących konferencji i wystaw:
• listopad 2009 - konferencja i wystawa na Uniwersytecie Warszawskim nt. „kultury niezależnej”,
• 20-21 listopada br. - zjazd działaczy opozycji i dysydentów z b. bloku komunistycznego, wspólnie z Urzędem ds. Kombatantów, patronat Marszałka Bogdana Borusewicza,
• listopad 2009 - konferencja naukowa dotycząca Radia Wolna Europa wraz z wydaniem publikacji na ten temat; patronat Marszałka Bronisława Komorowskiego
• W najbliższym czasie (październik-listopad) planujemy zorganizowanie drugiej części obchodów XX rocznicy strajków studenckich i odrodzenia NZS.

W ostatnim kwartale 2009 roku Łódzki Oddział SWS przeprowadzi szereg wykładów dla młodzieży na temat tolerancji.

Planujemy również wydanie dwu tomowego albumu poświęconego niezależnym wydawnictwom zarówno z okresu II wojny światowej jak i okresu PRL.

Podobnie jak w zeszłym roku organizowaliśmy bezpłatną pomoc prawną dla działaczy dawnej opozycji i podziemia solidarnościowego znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.


W 2009 roku powstał KLUB WOLNEGO SŁOWA, w którym odbywają się cykliczne spotkania, na których poruszane są różne problemy społeczne i polityczne.

OŚWIADCZENIA I OPRACOWANIA:
1. Apel Zarządu SWS w XX rocznicę obalenia komunizmu
2. 09-01-2009 - stanowisko środowisk artystycznych wobec nominacji w Programie Drugim Polskiego Radia
3. 22-01-2009 - Apel SWS w sprawie mediów publicznych
4. 06-02-2009 Apel w sprawie upamiętnienia Wolnego Słowa
5. 06-02-2009 List Zarządu SWS do Marszałka Sejmu RP w sprawie upamiętnienia Wolnego Słowa
6. 19-02-2009 Odpowiedź Marszałka Sejmu RP na apel SWS z 6 lutego
7. 27-03-2009 List SWS do Ministra Janusza Krupskiego w sprawie potwierdzania działalności na rzecz bytu Niepodległego Państwa Polskiego
8. Marzec 2009 - list do Marszałka Senatu RP w sprawie ustawy kombatanckiej
9. 30-03-2009 List w sprawie sytuacji w TVP
10. 08-04-2009 Stanowisko Zarządu SWS w sprawie IPN i Lecha Wałęsy.
11. 16-04-2009 Stanowisko SWS w sprawie projektu ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych
12. 07-05-2009 Apel do Prezydenta RP i Premiera Rządu RP i Parlamentarzystów RP
13. 28-05-2009 Oświadczenie Zarządu SWS w sprawie zdjęcia „Bestii”
14. 17-06-2009 Stanowisko SWS w kwestii nowelizacji ustawy Prawo prasowe
15. 17-06-2009 Uwagi SWS do ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych
16. 02-07-2009 List w sprawie sytuacji w mediach publicznych
17. 08-07-2009 List Zespołu Programu 2 Polskiego Radia do SWS i oświadczenie SWS w sprawie mediów publicznych.


Propozycje zmian porządkowych w statucie SWS:


W § 31II w ust. 2 skreśla się słowo „Główny”.

W § 31VIII w pkt. 6 zastępuje się słowo „prezesa” słowem „przewodniczącego”.

W § 31VIII w pkt. 7 zastępuje się słowo „prezesa” słowem „przewodniczącego”.

W § 31IX w pkt. 4 zastępuje się słowo „prezesa” słowem „przewodniczącego”.


dodał: SWS komentarze [2]

Powered by News Asystent v1.5