Pełny tekst newsa:

 02-12-2009 List do RN TVP S.A. w sprawie jawności życia publicznego
Dodano: 02-12-2009, 14:20

Warszawa, dn. 2 grudnia 2009 r.

Sz. P. Bogusław Piwowar
Przewodniczący
Rady Nadzorczej TVP S.A.W imieniu Stowarzyszenia Wolnego Słowa ponownie apeluję o ujawnienie listy kandydatów na stanowiska członków Zarządu TVP S.A.

TVP jest własnością publiczną, a zatem Obywatele mają prawo wiedzieć, kto kandyduje do jej władz oraz spośród jakich kandydatów te władze wybrano. Mają prawo wiedzieć tym bardziej, że telewizję publiczną utrzymują - płacąc abonament, o zachowanie którego SWS konsekwentnie walczy.

Uważam również, że jawność życia publicznego jest najlepszą gwarancją likwidacji dręczących nasze społeczeństwo patologii. Standardy europejskie, do których odwołują się rządzący, wymagają tej jawności, a w niektórych krajach nawet ją wymuszają. Ukrywanie nazwisk osób aspirujących do zasiadania we władzach spółki rodzi obawy o bezstronność przebiegu procedury wyłaniania tychże władz. Nawet jeżeli wybrane zostaną osoby bezstronne, najbardziej kompetentne, etc etc., to fakt, że dzieje się to wszystko w tajemnicy, w opinii społecznej zrodzi zarzut o stosowanie innych, niż merytoryczne, kryteriów przy ich wyborze.

Raz jeszcze chcę podkreślić, że głęboko wierzę, że proces wyłaniania władz publicznej telewizji, odbywający się pod kontrolą Rady Nadzorczej TVP S.A., wolny będzie od jakichkolwiek działań rodzących wątpliwości co do jego rozstrzygnięć, zwłaszcza od zarzutów o stosowanie klucza politycznego. Gwarantować to może jedynie przejrzystość postępowania i zrealizowanie prawa obywateli do dostępu do informacji.


Z wyrazami szacunku
/…/
Wojciech BOROWIK
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowa

dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5