Pełny tekst newsa:

 28-01-2010 Projekt zmian w Statucie SWS
Dodano: 28-01-2010, 13:32

Koleżanki i Koledzy!

W związku z koniecznością dostosowania Statutu SWS do potrzeb organizacji pożytku publicznego na Walnym Zebraniu Członków proponujemy dokonać nastepujących zmian:

W § 38 ust 2 w ten sposób, że:
1. skreślić niżej wymienione punkty ustępu 2 w paragrafie 38 o numerach: 2, 3, 4, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20.
2. zmienić oznaczenia pozostałych punktów i oznacza kolejno jako punkty od numeru 1-do 11.


Zarząd SWS


dodał: SWS komentarze [1]

Powered by News Asystent v1.5