Pełny tekst newsa:

 W sobotę 24 kwietnia 2010 roku na Powązkach Wojskowych pożegnaliśmy Stefana MELAKA
Dodano: 25-04-2010, 19:28

W sobotę 24 kwietnia 2010 roku po nabożeństwie żałobnym w kościele Świętego Krzyża, odbył się pogrzeb Stefana Melaka na Powązkach Wojskowych w kwaterze K2.
W imieniu SWS naszego Przyjaciela pożegnał Jacek Szymanderski następującymi słowami:

Wielokrotnie ostatnio powtarzano, że fundamentem Polski Ludowej było kłamstwo katyńskie a fundamentem Wolnej Polski jest prawda o Katyniu. Z tego właśnie Stefan uczynił swój program działania na rzecz wolnej Polski.

Prawda o Katyniu najsilniej delegitymizowała władze Peerel. Nie był to oczywiście jedyny sposób. Pracownicy, tworząc NSZZ „Solidarność”, także delegitymizowali te władze, także uderzali w podstawy ustrojowe i ideologiczne komunizmu.

Stefan szukał sojuszników wszędzie. Oczywiście każdy swoje sposoby walki z komuną uważał za lepsze, skuteczniejsze, ale udzielał poparcia również innym. Wystąpienie Stefana na I Krajowym Zjeździe Delegatów w hali Oliwii zostało przyjęte aplauzem. Chociaż „Solidarność” w tamtym czasie często uważała, głoszoną przez KPN - do której Stefan należał, ideę walki wprost o niepodległość narodową, za zbyt ryzykowną. Ale prawdy o Katyniu chciał cały naród.

Wszyscy wtedy wiedzieliśmy jedno, że absolutną podstawą wolności - jest wolne słowo czy to używane do głoszenia prawdy o Katyniu i domagania się wolności narodowej, czy do głoszenia prawdy o godności ludzkiej i domagania się poszanowania praw obywatelskich.
Wielu z nas nadal zachowało owo przekonanie o prymarnym znaczeniu wolności słowa dla walki o wszelkie wartości.

Będzie nam Ciebie brak Stefanie w naszych dyskusjach w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa - Twojego głosu i Twojej tolerancji dla innych poglądów.

Żegnam Cię Stefanie w imieniu wszystkich członków naszego Stowarzyszenia i w imieniu Zarządu do którego należałeś.

dodał: SWS komentarze [1]

Powered by News Asystent v1.5