Pełny tekst newsa:

 ZANIM POWSTAŁA SOLIDARNOŚĆ - program konferencji
Dodano: 14-09-2010, 17:53

W nawiązaniu do obchodów 30. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Europejskie Centrum Solidarności, Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Wspólnota Polska pragną ukazać istniejące przed Sierpniem 1980 roku środowiska i nurty opozycyjne, których działalność doprowadziła do powstania wielkiego ruchu społecznego oraz przemian demokratycznych w Polsce.
Zaprezentujemy działalność i dokonania m.in. Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacji Polski Niepodległej, Studenckich Komitetów Solidarności, Wolnych Związków Zawodowych, Ruchu Młodej Polski, a także niezależnej prasy i wydawnictw m.in. Nowej, Głosu, Robotnika, Zapisu, Biuletynu Informacyjnego, Indeksu, Pulsu, Spotkań oraz ich wpływ na przebieg strajków w lipcu i sierpniu 1980 roku, powstanie NSZZ Solidarność oraz program i sposób działania Związku.
W konferencji wezmą udział uczestnicy tamtych wydarzeń, ludzie dzięki którym Polska stała się znów wolnym i demokratycznym krajem: działacze opozycji demokratycznej, przedstawiciele opozycyjnych ugrupowań, wydawcy drugiego
obiegu.

Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent RP Bronisław Komorowski

Konferencja odbędzie się 24 września 2010 r. (piątek)
w Domu Polonii przy Krakowskim Przedmieściu 64
w Warszawie.

Program konferencji
ZANIM POWSTAŁA SOLIDARNOŚĆ


10.15 – rejestracja gości

10.45 – rozpoczęcie konferencji, powitanie
i wystąpienia gości
11.10 – prezentacja zbiorów i projektu
wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności
11.30 – referat prof. Andrzeja Friszke

12.00 – przerwa na kawę

12.15 – wystąpienia przedstawicieli
demokratycznej opozycji m.in.
Władysława Bartoszewskiego, Stefana Bratkowskiego, Janusza Bazydło, Grzegorza Boguty, Andrzeja Czumy, Aleksandra Halla,
Jana Lityńskiego, Tadeusza Mazowieckiego,
Zofii Romaszewskiej, Bogusława Sonika

14.30 – poczęstunek

14.45 – dyskusja
15.45 – zakończenie konferencji


Pobierz zaproszenie str. 1

Pobierz zaproszenie str. 2


dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5