Pełny tekst newsa:

 Apel Zarządu SWS do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Dodano: 30-11-2010, 15:57

Warszawa, dnia 29 listopada 2010 roku

Pan Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Szanowny Panie Przewodniczący,

Pamiętając, że Pan Przewodniczący zawsze był rzecznikiem idei odsunięcia polityków od wpływu na obsadę stanowisk w mediach publicznych, liczymy, że przy okazji trwających właśnie wyborów do rad nadzorczych tych mediów, pojawi się praktyka publicznego, transmitowanego przez PR i TVP, przesłuchania kandydatów do tych gremiów. Obywatele, płacący abonament mają prawo wiedzieć, kto i w jaki sposób będzie zarządzał ich pieniędzmi.
Media publiczne, finansowane przez obywateli, mają wielkie znaczenie w kształtowaniu instytucji demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego oraz gwarantowaniu wolności słowa.
Otwarty, zapewniający pełną przejrzystość, tryb wyboru władz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej przyczyni się z pewnością do, deklarowanego od lat, odpartyjnienia mediów publicznych, które to hasło jest jednym z najważniejszych celów działania SWS.
Mamy nadzieję, że tegoroczne wybory członków władz mediów publicznych będą okazją przejścia od deklaracji do czynów. Oczekujemy, że nowa KRRiTV przyczyni się do tego, aby obiektywizm i bezpartyjność mediów publicznych w Polsce stały się faktem.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa

dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5