Pełny tekst newsa:

 KOMUNIKAT
Dodano: 09-03-2011, 17:38

3 marca 2011 roku w siedzibie SWS odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i organizacji społecznych Republiki Kirgistanu z przedstawicielami naszego Stowarzyszenia.

Ze strony kirgiskiej udział wzięli:
Czolpon Nogoibajewa – doradca szefa administracji Prezydenta Republiki Kirgistanu,
Danijar Narynbajew - przedstawiciel rządu Kirgistanu w parlamencie,
Marina Gruszkowa – szefowa Centrum Integracyjnego Polityki Socjalnej oraz pracownik komisji doradczej Prezydenta Kirgistanu,
Nurlan Sadykow – radny i członek miejskiego sejmiku w Biszkeku,
Muhabad Muragzamowa – doradca oddziału państwowego i terytorialnego zarządzania przy Prezydencie,
Rita Karasartova – Związek Stowarzyszeń „Za transparentny budżet”.

SWS reprezentowali: Wojtek Borowik, Wiktor J. Mikusiński, Jacek Szymanderski i Cezary Mirzejewski.

Kirgiscy goście interesowali się naszymi doświadczeniami w przemianach ustrojowych po 1989 r., zwłaszcza doprowadzeniem do „okrągłego stołu” i jego konsekwencjami, lustracją, procesem demokratyzacji, instytucjami dialogu społecznego, procesem powstawania społeczeństwa obywatelskiego, zasadami i możliwościami kontroli społecznej, funkcjonowaniem organizacji społecznych (zasadami ich powstawania, finansowania, zakresem działalności, możliwości oddziaływania na władzę i społeczeństwo).
Dyskusja toczyła się także wokół ich problemów z transformacją ustrojową. Po upadku w Kirgizji w 2010 r. dyktatury na skutek tzw. rewolucji tulipanowej i po okresie zamieszek etnicznych, rządy objęła opozycja antykomunistyczna, dla której głównym celem jest wprowadzenie systemu demokracji parlamentarnej i doprowadzenie do powstania społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z największych problemów są podziały etniczne, klanowa struktura społeczeństwa i władzy, istnienie tradycyjnych nieformalnych grup do których przynależność trwa całe życie, powszechność zjawiska klientelizmu. Utrudnia to demokratyzację życia społeczno-politycznego, wprowadzenie zasad jawności funkcjonowania instytucji państwowych i samorządowych, przeprowadzenie decentralizacji władzy, czy powstawanie i działalność organizacji społecznych, a jednym z rozwiązań jest wprowadzenie Społecznych Rad Konsultacyjnych, dla nas nie do końca nowatorskich, ze względu na osadzenie w tradycyjnych realiach społecznych.
Jak stwierdzili kirgiscy goście, polskie doświadczenia w zakresie transformacji ustrojowej, a zwłaszcza budowania społeczeństwa obywatelskiego mogą być przydatne również w ich kraju.

dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5