Pełny tekst newsa:

 Apel SWS i SDP o jawny wybór członków Zarządu TVP SA
Dodano: 04-04-2011, 14:51

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2011 roku

Stowarzyszenie Wolnego Słowa i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich apelują do Rady Nadzorczej TVP SA o jawny wybór członków Zarządu Spółki.
Media publiczne są własnością całego społeczeństwa.
Dlatego opinia publiczna ma niezbywalne prawo i obowiązek dbania o ich pluralistyczny i niepartyjny charakter.
Zarząd TVP SA powinien gwarantować kompetentne i zgodne z przesłaniem misji publicznej kierowanie Spółką.
To nie partyjne czy koteryjne nominacje, ale wiedza i doświadczenie medialne oraz związana z tym praktyka w zarządzaniu winny decydować o członkostwie w Zarządzie TVP SA.
Każdy etap wyboru członków Zarządu TVP SA powinien być transparentny.
Opinia publiczna ma prawo poznać wszystkich kandydatów, którzy zgłosili swój udział w ogłoszonym konkursie a także uzasadnienie według jakich kryteriów kandydaci zostali dopuszczeni do następnego etapu.
Stowarzyszenie Wolnego Słowa i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zamierzają zorganizować publiczne wysłuchanie wszystkich kandydatów, którzy spełnili formalne warunki zawarte w ogłoszonym konkursie.
Chcemy, żeby opinia publiczna mogła bezstronnie ocenić kwalifikacje i przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji w mediach publicznych.
Mamy nadzieję, że takie wysłuchanie przyczyni się do wyboru najbardziej kompetentnych członków Zarządu TVP SA i ułatwi Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji podjęcie decyzji o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu kandydatur zgłoszonych przez Radę Nadzorczą Spółki.

Wojciech Borowik
/-/
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Krystyna Mokrosińska
/-/
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5