Pełny tekst newsa:

 20 kwietnia 2011 roku - informacja w sprawie Krzyża Wolności i Solidarności
Dodano: 20-04-2011, 11:43

W dniu 20 kwietnia odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa z Zastępcą Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Marią Dmochowską w sprawie Krzyża Wolności i Solidarności.
Zarząd uzyskał następujące informacje:
Wnioski o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności zgodnie z niedawno znowelizowaną Ustawą o orderach i odznaczeniach przedstawia Prezydentowi RP Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Czyni to z własnej inicjatywy oraz z inicjatywy stowarzyszeń, związków zawodowych i samorządów.
Wstępnym, niezbędnym warunkiem podjęcia czynności, które kończy przedstawienie Prezydentowi RP wniosku o nadanie odznaczenia Krzyżem Wolności i Solidarności jest podpis osoby przedstawianej do odznaczenia pod tekstem, umieszczonym na wniosku: „Wyrażam zgodę na przedstawienie wniosku o odznaczenie mnie Krzyżem Wolności i Solidarności”.
Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP:

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/akty-prawne-i-formularze-wnioskow/

Wniosek staje się zastrzeżony dopiero wtedy, gdy złoży na nim podpis Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Rubryki od 1 do 13 należy dokładnie wypełnić, najlepiej razem z osobą przedstawianą przez stowarzyszenie do odznaczenia.
W rubryce 15 należy podać uzasadnienie (co najmniej jedno lub więcej) z pośród wymienionych w art. 15a ust. 1 i 2 Ustawy o orderach i odznaczeniach.
Rubryka 16 przeznaczona jest dla stowarzyszenia (związku zawodowego, samorządu), wnioskującego dla danej osoby o odznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności.
Dalszych rubryk się nie wypełnia. Wypełniony wniosek, wraz z podpisem osoby której dotyczy pod tekstem: „Wyrażam zgodę…” należy wysłać do właściwego miejscowo oddziału IPN.
Można dołączyć do niego ewentualnie kopię dokumentów lub innych tekstów potwierdzających fakty wymienione w rubryce 15.
Maria Dmochowska poinformowała również, że szczegółowa informacja dotycząca Krzyża Wolności i Solidarności niebawem znajdzie się na stronie internetowej IPN-KŚZpNP, który kończy już przygotowania organizacyjne do wykonania tego nowego zadania, wynikającego z nowelizacji Ustawy o orderach i odznaczeniach z dn. 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. nr 155 poz. 104).dodał: SWS komentarze [0]

Powered by News Asystent v1.5